Jednou vetou

Peniaze na postreky proti komárom mimo povodní musia starostovia hľadať sami

Ilustračné foto

pixabay.com

Peniaze na postreky proti komárom musia starostovia, pokiaľ nie sú povodne, hľadať vo vlastných zdrojoch, štát ich nepreplatí. V Trnavskom samosprávnom kraji je na to určený Centrálny krízový fond TTSK, priblížil pre TASR hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.

„Kraj obciam združeným v tomto fonde poskytol na riešenie kalamitného výskytu komárov finančné prostriedky maximálne do výšky 50 percent nákladov,“ vysvetlil. V prípade, že územie zasiahli povodne, peniaze na nákladné postreky štát preplatí. „Postrek proti komárom sa vykonáva obcami buď v nadväznosti na prieskum uskutočnený regionálnym úradom verejného zdravotníctva, alebo ako súčasť riadenia povodňových záchranných prác,“ doplnil.

Prieskum: Zaujímajú sa Slováci o dianie vo svojej obci či meste?

Napríklad v Bellovej Vsi v okrese Dunajská Streda peniaze na postreky nemuseli doteraz riešiť, keďže žiadne nerobili. „Neevidujeme a ani v minulosti sme neevidovali požiadavku, podnety alebo sťažnosť občanov, čo sa týka komárov,“ uviedla pre TASR starostka obce Mária Jankovičová.

Výskyt komárov predstavuje predovšetkým faktor, ktorý obťažuje obyvateľstvo a znižuje komfort i kvalitu života. „Úrady verejného zdravotníctva v rozsahu svojej pôsobnosti za bežných okolností neurčujú a nenariaďujú vykonávanie postrekov proti komárom na území Slovenska. Nariadiť takýto postrek ako opatrenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prináleží iba v prípade, ak by si to situácia vyžadovala pre zabránenie šíreniu prenosného ochorenia,“ uviedla pre TASR Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Starostovia a primátori budú odmeňovaní po novom, zhodla sa koalícia

Úrad v minulosti pripravil pre verejnosť informačný materiál k problematike. Sú v ňom odporúčania, ktorými môžu ľudia sami ovplyvniť zníženie nežiaduceho pôsobenia komárov. Problém s premnožením má často lokálny charakter, zväčša viazaný na vznik povodní. Obyvateľom sa odporúča, aby sa v prípade ich nadmerného výskytu obrátili pre zabezpečenie postrekov na obec.

Obciam zase ÚVZ odporúča konzultovať realizáciu preventívnych dezinsekčných zásahov s odborníkmi v oblasti entomológie a parazitológie, ako aj odborníkmi v oblasti ochrany prírody a krajiny.
V niektorých európskych krajinách sa udomácnil okrem bežných druhov komárov aj tropický komár tigrovaný, ktorý prenáša exotické choroby. Pre Slovensko zatiaľ nepredstavuje žiadne ohrozenie z dôvodu premnoženia.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru