Jednou vetou

Počet chorých na respiračné ochorenia aj chrípku vzrástol

Ilustračné foto

fotokoláž: hlavné.sk

Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku počas 51. týždňa vzrástol v porovnaní s minulým týždňom o 5,5 percenta. Lekári celkovo nahlásili 54.415 ARO.

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom, najnižšia v Košickom kraji. Choré na ARO boli najmä deti do piatich rokov.  Informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný u 1080 osôb. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (498). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (339) a pneumónie (243).

Používať treba iba certifikované osvetlenie stromčeka

Ochorenia hlásilo 56 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom a Žilinskom, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Lekári hlásili v 51. kalendárnom týždni 4758 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje osem percent z celkového počtu hlásených ARO.

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 10,2 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najčastejšie na CHPO ochoreli deti do piatich rokov.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v tomto týždni hlásené v 45 školách. Išlo o 29 materských škôl, z toho osem z Košického, šesť z Nitrianskeho a Trnavského, päť z Prešovského, tri zo Žilinského a jednu z Banskobystrického kraja.

Vyučovanie prerušilo aj 16 základných škôl – päť v Prešovskom a Trnavskom kraji, štyri v Nitrianskom a dve v Košickom kraji.

Väznice sú preplnené, pomôcť by podľa G. Gála mohli aj elektronické náramky

Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení.

Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.

Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašľaní a kýchaní. Nie každé prechladnutie či kašeľ však automaticky znamená, že človek dostal chrípku. Tá prichádza náhle a sprevádzajú ju vysoké teploty, aj nad 40 stupňov. Môžu sa pridružiť aj rôzne komplikácie. Na samotnú chrípku neúčinkujú antibiotiká.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru