Jednou vetou

Počet návštevníkov prenocovaných v regióne stredného Pohronia sa zvýšil

Ilustračné foto

pixabay.com

Počet návštevníkov, ktorí prichádzajú do regiónu stredného Pohronia, sa zvyšuje. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OO CR) Región Gron zaznamenala vo svojej územnej pôsobnosti medziročný nárast počtu prenocovaní o 53,9 percenta, čo predstavuje celkom 46.872 prenocovaní.

Ako organizácia uvádza vo svojej výročnej správe, nárast v počte prenocovaní sa odrazil aj na výške celkovej sumy vybranej dane za ubytovanie a to nárastom o 45,2 percenta. Štatistiky vznikli na základe údajov z deviatich obcí, ktoré sú členmi organizácie a ktoré vyberajú daň za ubytovanie.

Počas Noci kostolov v Nitre sa rozozvučia zvony 11 nitrianskych chrámov

Najväčší nárast počtu prenocovaní zaznamenali v Žarnovici a to až o 101,6 percenta. Obec Župkov eviduje nárast počtu prenocovaní o 56 percent, mesto Nová Baňa o 27 percent a Horné Hámre takmer o 14 percent.

„Najväčší pokles počtu prenocovaní zaznamenala obec Hronský Beňadik a to o 45,5 percenta. Nízke počty prenocovaní v tejto obci reagujú na zmeny citlivo, obec vykázala v roku 2017 takmer zanedbateľný počet prenocovaní,“ uvádza sa v správe.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru