Jednou vetou

Podchod pri železničnej a autobusovej stanici v Humennom budú opäť rekonštruovať

Ilustračné foto

zdroj: pixabay.com

Podchod pri železničnej a autobusovej stanici v Humennom budú začiatkom septembra opäť rekonštruovať. Postupom času a vplyvom počasia sa v ňom totiž začali objavovať záručné chyby.

Prvé rekonštrukčné práce sa uskutočnili v októbri 2013. Podľa statického posudku, ktorý dalo vtedy mesto vypracovať, bol podchod v havarijnom stave, vplyvom vody tam došlo k poklesu podložia. „Pre ľudí bol nebezpečný, preto vedenie mesta pristúpilo k okamžitej sanácii. Tá pozostávala z injektáží. Pomocou vrtov na potrebnom mieste horninového prostredia sa špeciálnou hmotou vyplnili póry, pukliny, trhliny a iné voľné priestory,“ informovala Michaela Dochánová z tlačového referátu radnice. V podchode pribudla nová elektroinštalácia, sedem kamier, osvetlenie, protišmyková podlaha a špeciálne obloženie s antigrafitovým povrchom.

V zmodernizovanom podchode sa však po čase začali odhaľovať záručné chyby. Mesto ich opakovane reklamovalo, konkrétne deformácie polykarbonátových obkladových dosiek. „Tie vznikli z dôvodu nedostatočných, resp. úplne chýbajúcich dilatačných škár medzi doskami pri samotnej prirodzenej rozťažnosti materiálu,“ priblížila Dochánová. Pôvodný zhotoviteľ však podľa jej ďalších slov na výzvy mesta nereagoval. To si teda uplatnilo zo zmluvne dohodnutej ceny zádržné vo výške 12.769 eur, ktoré firme neboli vyplatené a budú tak môcť byť použité na odstránenie predmetných chýb.

S rekonštrukciou podchodu má samospráva v pláne začať začiatkom septembra tohto roku. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní na ňu bola vybraná spoločnosť Tesar-Dach, s.r.o. „Predpokladaná suma na opravu predstavuje 29.940,60 eura. Celková skutočná hodnota zákazky bude neskôr vymáhaná právnou formou od právneho nástupcu spoločnosti BAUTEK, spol. s r.o., nakoľko táto v roku 2016 zanikla v dôsledku zlúčenia,“ poznamenala Dochánová.

V rámci opravy dôjde podľa jej ďalších slov k demontáži a rezaniu uvedených dosiek po obvode, aby pri spätnom namontovaní vznikli dilatačné škáry potrebných rozmerov udávané výrobcom. Tie budú neskôr riešené vo farbách mesta. „Celý technologický postup však musí najprv vybraný uchádzač prekonzultovať s dodávateľom dosiek a investorom. Oprava obkladu stien a stropu podchodu by mala byť ukončená do 60 dní od začatia prác,“ uzavrela.

 

Môže vás zaujímať

Primátor nepodpísal vymenovanie generálneho riaditeľa dopravného podniku