Jednou vetou

Pojednávanie v spore o pozemky pod Pečnianskym lesom odročili na jún

Okresný súd Bratislava II sa v stredu opätovne zaoberal sporom o pozemky pod bratislavským Pečnianskym lesom. Sudkyňa však po niekoľkých minútach pojednávanie odročila na 13. júna. Dôvodom bolo podanie, kde občianske združenie (OZ) Servisné centrum Ekofóra žiada o vstup do konania i to, že právna zástupkyňa žalovaného OZ Človek a strom krátkou cestou založila do súdneho spisu vyjadrenie.

aktualizované: 13:30

Sudkyňa upozornila, že tieto veci jej boli doručené na poslednú chvíľu pred pojednávaním a vníma to ako obštrukcie, aby nemohla pojednávať. „Bolo mi teraz doručené niečo, čo neviem, čo je. Ja sa na pojednávanie potrebujem pripraviť,“ upozornila sudkyňa. Prítomných vyzvala, aby sa to v budúcnosti neopakovalo. Obe strany však v stredu stihli vyhlásiť, že trvajú na svojich doterajších stanoviskách.

Okresný súd Bratislava II v novembri 2015 potvrdil platnosť zmluvy o výmene pozemkov pod lesom za pozemky v Šiatorskej Bukovinke, okres Lučenec, medzi štátnym podnikom Lesy SR a občianskym združením Človek a strom. V prípade padli odvolania a Krajský súd v Bratislave minulý rok prípad vrátil naspäť na okresný súd na ďalšie konanie.

Lesníci implementujú protikorupčnú normu ako prvý štátny podnik v SR

V marci sa uskutočnilo v tejto veci pojednávanie, pre procesné návrhy ho sudkyňa odročila na 17. apríla.
Právna zástupkyňa štátneho podniku Lesy SR v marci uviedla, že trvajú na podanej žalobe. Podľa nej je nepochybné, že hodnoty pozemkov vo vlastníctve štátu a vo vlastníctve žalovaného – OZ Človek a strom nespĺňajú podmienku zo zákona o lesoch. Právna zástupkyňa uviedla, že podľa nej nemôže dôjsť k prevodu vlastníckeho práva, keďže v tejto veci absentuje súhlas ministerstva. Právna zástupkyňa OZ Človek a strom v marci vyhlásila, že trvajú na svojom doterajšom stanovisku a žalobu považujú za neodôvodenú. Zmluva podľa nej bola uzatvorená v súlade s platnými právnymi predpismi. Ako tvrdí, na platnosť kontraktu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva a ten podľa nej udelený bol.

OZ Človek a strom vzniklo v máji 2008. Následne v júni požiadalo Lesy SR o zámenu 24 hektárov pozemkov pod Pečnianskym lesom za približne rovnako veľké pozemky v Šiatorskej Bukovinke. Uvedené pozemky pod Pečnianskym lesom sa nachádzajú na petržalskom brehu Dunaja, rovno oproti parlamentu a Bratislavskému hradu. Združenie pôvodne vyhlasovalo, že cieľom je vytvoriť relaxačnú zónu pre Bratislavčanov, akýsi „Central park“.

KDH hovorí pri Pečnianskom lese o podvode a strate v miliónoch eur

Požadovanú výmenu odobrilo ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Ladislava Chovana. Súhlas na zámenu nielen týchto lesných pozemkov následne zrušil ďalší šéf rezortu Zsolt Simon. Výmena sa nepozdávala ani lučeneckému katastru. Ten bol presvedčený, že s výmennou zmluvou nebolo všetko v poriadku a odmietol zapísať nových vlastníkov. Prípad sa nakoniec dostal až na Najvyšší súd SR, ktorý odobril predchádzajúce rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici o zrušení rozhodnutia katastra.

Pečniansky les je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy a predstavuje časť súvislých lužných lesov medzi Bratislavou a Viedňou.

Primátor Prahy Hřib sa prvýkrát oficiálne stretol s Vallom

Hlavné mesto v stredu uviedlo, že pozorne sleduje tento proces. V spore podporuje snahu Lesov SR o zrušenie zámeny týchto pozemkov. „Okolnosti zámeny pozemkov medzi Pečnianskym lesom a Šiatorskou Bukovinkou v nás vzbudzujú pochybnosti a najmä obavy o budúcnosť Pečnianskeho lesa, ktorý je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy,“ informovalo mesto Bratislava. Chránený areál Pečniansky les má, ako tvrdí, pre Bratislavu strategický význam z viacerých hľadísk.

„Predstavuje totiž jedinečný priestor vzácneho lužného lesa zasahujúci priamo do centra hlavného mesta. Má preto obrovský rekreačný potenciál pre obyvateľov a návštevníkov mesta,“ spresnila samospráva. Upozorňuje tiež, že v Pečnianskom lese sa nachádza pre mesto strategický zdroj pitnej podzemnej vody. „Vzhľadom na vyššie uvedené je mimoriadne dôležité zachovanie statusu a funkčnosti tohto chráneného územia,“ podotkol magistrát. Akékoľvek iné zmeny funkčného využitia územia považuje za neakceptovateľné.

Môže vás zaujímať

KOMÁRNO: Muža po páde do šachty zachraňovali hasiči