Jednou vetou

Politička PS/Spolu sa správa ako podvodník Vareha

Komunálna politička Dana Kleinert má na svojom pozemku čiernu stavbu - reštauráciu Kontajner

autorská koláž hlavne.sk, Foto: red, Facebook DK

Neskutočná drzosť. Bežného smrteľníka šikanujú úrady za drobné prehrešky. Komunálna politička Dana Kleinert je zdá sa niečo extra. V bratislavskej Karlovej Vsi už niekoľko rokov má na svojom pozemku čiernu stavbu - reštauráciu Kontajner, ktorá zarába, aj keď na to nemá potrebné povolenia. Napriek tomu, že sa o čiernej stavbe verejne vie, PS/Spolu Danu Kleinert postavilo na 20. miesto kandidátky do parlamentných volieb. Čiernu stavbu prevádzkujú aj teraz v čase pandémie Covid-19.

,,Za férové a hrdé Slovensko“. Napísala si Dana Kleinert na svoju webovú stránku, ktorá ju propagovala ako kandidátku na poslankyňu do Národnej rady SR za stranu PS/Spolu. Len poldruha roka dozadu kandidovala Dana Kleinert za starostku bratislavského Starého Mesta s podporou Teamu Vallo a PS/Spolu, krátko pre voľbami sa však kandidatúry vzdala s odôvodnením, že za jej rozhodnutím je ,,nedokončený administratívno-schvaľovací proces v prípade modulovej stavby v Karlovej Vsi, ktorú vlastní jej manžel a ona je spolumajiteľom pozemku“. Teda už spomínaná čierna stavba – Reštaurácia Kontajner.

Už viac  ako 4 roky zarábajú na čiernej stavbe

Kleinert v komunálnych voľbách zvolili za miestnu poslankyňu v Starom Meste. Vtedy v roku 2018 sa posťažovala, že proces sa ťahá už vyše dvoch rokov. Ubehli odvtedy ďalšie dva roky a reštaurácia Kontajner je de facto stále čiernou stavbou. Dana Kleinert s manželom napriek tomu fungujú ďalej, reštauráciu majú otvorenú aj teraz v čase koronavírusu, ako výdajňu jedla. Kolegovia z PS/Spolu, ani Teamu Vallo sa však k čiernej stavbe, keďže ide o ,,nášho človeka“ nevyjadrujú. Pripomeňme, že kandidátkou PS/Spolu bola tiež prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Kleinertovci ignorujú úrady

Len na osvieženie pamäti. Ako to teda bolo s konaním úradov pri tejto čiernej stavbe?  ,,Poverení zástupcovia stavebného úradu, bezodkladne po začatí stavebných prác na uskutočňovaní nepovolenej stavby kaviarne v roku 2016 na pozemkoch stavebníka vykonali opakovane štátny stavebný dohľad a stavebník bol vyzvaný na zastavenie všetkých nepovolených stavebných prác. Súčasne bolo začaté správne konanie o dodatočnom povolení, resp. odstránení predmetnej stavby a stavebník bol vyzvaný na predloženie podkladov, ktorými má preukázať súlad nepovolenej stavby s verejným záujmom,“ napísal nám Miroslav Špejl z komunikačného oddelenia mestskej časti Karlova Ves. Reakciou Kleinertovcov bola ignorácia.

Urobí niekto konečne poriadok s čiernou stavbou?

,,V priebehu začatého konania stavebník nerešpektoval opakované výzvy stavebného úradu, a stavbu dokončil a ešte v roku 2016 začal užívať, pričom stavba je užívaná bez kolaudačného rozhodnutia širokou verejnosťou. V roku 2017 stavebník nepovolenú stavbu opäť bez povolenia pôdorysne menil a po vykonaní opakovaného štátneho stavebného dohľadu bolo vydané rozhodnutie o bezodkladnom zastavení všetkých nepovolených stavebných prác,“ uviedol hovorca MČ – Karlova Ves.

Doteraz neboli stavebnému úradu predložené všetky náležitosti, potrebné pre posúdenie nepovolenej stavby, pričom lehota na predloženie potrebných podkladov rozhodnutia bola Kleinertovcom na základe jeho žiadostí opakovane predĺžená. Kleinertovci si zrejme myslia, že sú nadľudia. Nerešpektujú zákon a kašlú na pokuty. ,, Konanie stavebníka v rozpore so stavebným zákonom bolo opakovane prerokované v priestupkovom konaní a bola mu opakovane uložená pokuta,“ dodal Špejl. A Kleinertovci fungujú veselo a nelegálne ďalej. Dokedy? Téme sa budeme aj naďalej venovať.

Máte pre nás tip? Napíšte na redakcia@hlavne.sk

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru