Jednou vetou

Poslanci mesta Holíč protestovali, mestské periodikum nezverejnilo ich dôvody

Holíčsky kaštieľ

foto: TASR

Šiesti poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Holíči sa nezúčastnili na jeho poslednom mimoriadnom zasadnutí konanom 22. decembra 2017, na ktorom sa prerokovávala zmena mestského rozpočtu. Svoje dôvody chceli občanom vysvetliť v mestskom periodiku Holíčan, ktoré však ich vysvetlenie bez udania dôvodu nezverejnilo, uvádza sa v spoločnom stanovisku poslancov.

Na mimoriadnom zasadnutí MsZ schválili poslanci zmenu rozpočtu z dôvodu, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil mestu dve pokuty v súhrnnej výške 58.469,84 eura. Poslanci Igor Bartošík, Miroslav Bilický, Roman Hrnčirík, Marek Pollák, Andrea Švrčková a Jaroslav Végh tvrdia, že k mimoriadnemu zasadnutiu nemuselo dôjsť, keďže vedenie mesta Holíč vedelo o pokute z ÚVO skôr. „Vyplýva to z rozhodnutia o uložení pokuty, ktorú mestu Holíč dal ÚVO. Tu sa píše, že druhostupňový správny orgán ÚVO rozhodol na základe odvolania sa mesta Holíč voči pokute z marca 2017,“ uviedli poslanci pre TASR.

Skupina poslancov svojou neúčasťou chcela vyjadriť nesúhlas s postupom primátora, zástupcu primátora, prednostky a hlavnej kontrolórky mesta v súvislosti s riešením pokút uložených mestu. „V prípade našej účasti by zasadnutie MsZ prebehlo obvyklým spôsobom, uznesenia by boli väčšinou schválené a občan by sa opäť nič nedozvedel,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení poslancov.

O svojom stanovisku chceli poslanci informovať voličov formou článku uverejneného v mestskom dvojtýždenníku Holíčan. „Toto stanovisko však nebolo uverejnené bez uvedenia dôvodu,“ doplnili poslanci.

„Dvojtýždenník Holíčan svojím obsahovým zameraním uverejňuje informácie zo života mesta. Keďže predložené vyhlásenie obsahuje skresľujúce a tendenčné informácie a je začaté súdne konanie vo veci, vydavateľ sa rozhodol nezverejniť predmetný príspevok,“ informovala TASR prednostka Mestského úradu v Holíči Jana Jurkovičová.

Môže vás zaujímať

POLÍCIA: Mobilná aplikácia na pomoc občanom je na svete