Jednou vetou

Poslanci podporujú snahu za vyhlásenie rezervácie Pramene Vydrice

Ilustračné foto

foto: TASR

Bratislavskí mestskí poslanci podporujú iniciatívu za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice v Malých Karpatoch.

Na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve schválili realizáciu opatrení potrebných na vyhlásenie evolučného parku Bratislavy formou prírodnej rezervácie v bratislavských mestských lesoch so zachovaním rekreačného využívania územia.

Mestský parlament zároveň schválil vypracovanie stanoviska pre ministerstvo životného prostredia a Okresný úrad Bratislava s vyjadrením súhlasu hlavného mesta ako vlastníka pozemku s vyhlásením prírodnej rezervácie. A to v zmysle Štatútu prírodnej rezervácie Pramene Vydrice vypracovaného odbornou verejnosťou, Lesoochranárskym zoskupením (LZ) VLK a Bratislavským regionálnym ochranárskym združením.

V poslednom rokovaní pred voľbami bude MsZ pokračovať budúci týždeň

Poslanci zároveň žiadajú vyhlásiť dvojročné moratórium na ťažbu dreva na území spadajúcom do navrhovanej prírodnej rezervácie v správe mestskej organizácie Mestské lesy v Bratislave až do konca septembra 2020. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal taktiež víta iniciatívu, ktorá má pomôcť povodiu Vydrice udržať svoj prírodný chránený charakter.

„Bratislava ako tretie najzelenšie mesto nemôže dopustiť, aby sa lesy stávali hospodárskou plantážou, naopak, majú byť rekreačným miestom na odpočinok pre všetkých. Preto sa stretávam i vediem intenzívny dialóg s ministrami pôdohospodárstva, ako aj životného prostredia, a presadzujem zvýšenie ochrany mestských lesov aj lesov v okolí Bratislavy,“ povedal.

Za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice spustila občianska iniciatíva Chráňme povodie Vydrice v spolupráci LZ VLK nedávno aj petíciu. Adresujú ju bratislavským mestským poslancom a primátorovi hlavného mesta. Rezerváciu navrhujú aktivisti realizovať na hornom toku riečky Vydrice vyhlásením piateho stupňa ochrany.

V Bratislave udelili Igricov, soška za celoživotný prínos patrí J. Jakubiskovi

„Podmienkou je zachovanie úplného voľného pohybu všetkých návštevníkov a všetkého rekreačného vybavenia. V rezervácii nebude možná ťažba dreva a poľovníctvo,“ uvádzajú v petícii. Odôvodňujú to tým, že bratislavským lesoparkom preteká riečka Vydrica, ktorá si ako jedna z mála tokov zachovala prirodzené koryto a pôvodnú morfológiu v podobe meandrov, ako aj spoločenstvá rastlín a živočíchov typických pre nivy.

Na jej toku sa nachádzajú tri územia európskeho významu chránené v sústave Natura 2000 a je jednou z mála lokalít výskytu raka riavového na Slovensku. V povodí je možné nájsť aj ďalšie vzácne živočíchy, ako sú salamandra škvrnitá, fúzač alpský, kováčik fialový či vtáky tesár čierny, ďateľ prostredný, bocian čierny či myšiak lesný.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru