Jednou vetou

Pozor na vodu z lesných studničiek! Piť ju hygienici neodporúčajú

Ilustračná foto

Foto: pixabay.com

oda z lesných alebo horských studničiek môže byť na pitné účely využívaná len príležitostne. Nie je určená na trvalé používanie, ani na hromadné zásobovanie pitnou vodou. O studničky sa obyčajne nikto nestará a nie sú zabezpečené. Odbor hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR preto neodporúča používanie vody z neznámych zdrojov, studničiek aj prameňov.

„Každý zdroj pitnej vody musí mať určené ochranné pásmo, teda územie so stanoveným režimom hospodárenia, ktoré má zabezpečiť, že nedôjde k ovplyvneniu kvality jeho vody,“ uviedol ÚVZ SR.

Voda môže byť kontaminovaná a môže byť faktorom prenosu infekčných ochorení. „Odporúčame preto používať lesné studničky a pramene s označením „Pitná voda“, ktoré boli laboratórne vyšetrené a v prípade neoznačených zdrojov si všímať ich celkový stav a zvážiť použitie, najmä ak voda z hľadiska senzorických vlastností nepôsobí vyhovujúco. I voda, ktorá má priezračnú farbu, je bez zákalu alebo zápachu a má ‚dobrú chuť‘, však nemusí byť zo zdravotného hľadiska bezpečná. Jediným spoľahlivým dôkazom zdravotnej bezpečnosti vody je jej laboratórne vyšetrenie,“ dodal ÚVZ.

Dávajte pozor na prázdninujúce deti! Takéto úrazy sa stávajú najčastejšie

Vodou z neznámeho zdroja sa môžu šíriť predovšetkým pôvodcovia črevných nákaz alebo vírusových ochorení, najmä ochorenia spôsobené rotavírusmi a vírusom hepatitídy typu A. Prejavmi ochorení môžu byť nevoľnosti, bolesti brucha a hlavy, hnačky, kŕče a zvracania, teploty až triašky.

Pracovníci verejného zdravotníctva nevykonávajú plošné monitorovanie lesných studničiek a prameňov. Niektoré regionálne úrady v spolupráci s obcami vyšetrujú kvalitu vody v niektorých turisticky využívaných oblastiach. „Ich cieľom je identifikovať prípadné zdravotné riziká a pri zistení nevyhovujúcich výsledkov informovať o nich zodpovedné osoby, zástupcov miest, obcí a lesov. Informácie poskytujú RÚVZ tiež prostredníctvom svojich webových stránok,“ vysvetlil ÚVZ.

Môže vás zaujímať

FOTO: Do parlamentu mieri strana, ktorá chce zlepšiť život v regiónoch a budovať vidiek