Jednou vetou

Pre budovanie parkovísk na sídlisku Juh v Trenčíne vyrúbali 27 stromov

Ilustračná foto

Foto: TASR

Preveriť rozsah a zákonnosť výrubu stromov na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh bolo cieľom výjazdového stretnutia komisie životného prostredia pri mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. Na Ulici Jána Halašu na sídlisku Juh odstránili 27 stromov, ktoré mali uvoľniť miesto pre výstavbu parkovacích miest.

Podľa poslanca mestského zastupiteľstva Miloša Mičegu chceli členovia komisie zistiť, v akom rozsahu sa výrub vykonal a aká je možnosť na záchranu ďalších stromov určených na výrub. „Na riadnej komisii na budúci týždeň máme mať predložené doklady, ktoré majú preukázať zákonnosť výrubu. Ja ho nespochybňujem, ale nech je aspoň preukázaný. Problém možno nie je ani to, že sa nejaký počet stromov vyrúbal, ale ľudia nevedia prečo, z akého dôvodu a kedy a akým spôsobom to bude nahradené,“ skonštatoval Mičega.

Podľa trenčianskeho viceprimátora Jána Forgáča mesto informovalo obyvateľov o výstavbe parkovacích miest v decembrovom čísle mestského spravodajského periodika. „S občanmi sme komunikovali aj na zasadnutiach výboru mestskej časti Juh. Komunikovali sme s nimi s projektovou dokumentáciou v rozpracovanosti, aby sa k tomu mohli vyjadriť. Informácia o výboroch mestských častí je na webe, aj na všetkých informačných tabuliach. Naozaj nemôžem za to, že ľudia sa na nich nezúčastňujú,“ priblížil Forgáč.

Podľa hovorkyne mesta Trenčín Eriky Ságovej chce mesto na sídlisku Juh vybudovať 684 nových parkovacích miest. Kritika sa týkala výrubu na Ulici J. Halašu, kde odstránili 27 stromov. „Náhradná výsadba je samozrejmosťou. Uskutoční sa do skolaudovania investičných akcií v dvojnásobnom počte – sčasti na Juhu a sčasti na inom území mesta. Rozhodujúce budú priestorové možnosti – vzdialenosť od domov, inžinierskych sietí,“ uviedla Ságová s tým, že asanácia stromov sa robila na základe právoplatných rozhodnutí, ktoré vydalo mesto Nemšová.

„Vnímame kritiku za výrub stromov, no zároveň sme vypočuli občanov, ktorí dlhodobo žiadajú vyriešiť problém s parkovaním. Mesto už vyše roka pripravuje výstavbu nových parkovacích miest na tomto sídlisku. Občania majú informácie o lokalitách, kde bude výstavba, ešte spred roka. Odvtedy boli o tom viackrát oboznámení na výbore mestskej časti Juh. A už vtedy bolo zrejmé, že vzhľadom na riešenie tohto špecifického sídliska, bude nutné zasunúť parkovacie miesta do zelene. Ak napríklad chceme zachovať plynulý prejazd záchrannou technikou, iná možnosť nie je,“ zdôraznila Ságová.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru