Jednou vetou

Predseda Prešovského kraja bude mať poradcu pre sociálne vylúčené komunity

Predseda PSK Milan Majerský

foto: TASR

Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanovi Majerskému bude pomáhať v oblasti sociálne vylúčených komunít poradca pre túto oblasť. Tento nový post na Úrade PSK bude zastávať od mája Róbert Neupauer, ktorý má skúsenosti z terénu, hlavne z rómskej osady v obci Križová Ves (okres Kežmarok), kde pôsobil v misijno-komunitnom centre.

Majerský uviedol, že pozícia poradcu pre sociálne vylúčené komunity bude spadať priamo do jeho riadiacej pôsobnosti. V kraji tvoria Rómovia okolo 20 percent obyvateľov a ich spolužitie s majoritou nie je vždy bezproblémové. Poradca sa bude pohybovať vo veľkej miere v teréne, nebude vytvárať imaginárne stratégie, ale bude ponúkať konkrétne kroky. Jeho hlavnou náplňou bude navrhnúť stratégiu pomoci sociálne vylúčeným komunitám v kraji. Bude iniciovať podporu a sieťovanie aktérov angažovaných v tejto oblasti a zapájať PSK do rozvojových projektov.

Hlavnými prioritami Neupauera bude podpora sociálnej zmeny, zvyšovanie kvality stredoškolského vzdelávania a rast zamestnanosti ľudí zo sociálne vylúčených komunít. Chce byť nápomocným sociálnym a misijným pracovníkom v osadách, kde má vďaka svojmu predošlému pôsobeniu vytvorené kontakty. Jeho úlohou bude úzko spolupracovať so starostami, primátormi aj zamestnávateľmi, ktorí sa nebránia zamestnávaniu Rómov. Svoju pozíciu vidí aj v komunikácii s organizáciami z mimovládneho sektora a splnomocnencom vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov.

Neupauer by rád inicioval pilotný projekt na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK zameraný na podporu profesií vhodných pre Rómov, ktorí by sa tak vedeli lepšie uplatniť na trhu práce. Mieni sa angažovať aj na prepojení kraja so samosprávami s cieľom vytvárania obecných a sociálnych podnikov.

„Tým, že som človek z terénu, vidím dôležitosť každodennej práce v komunitách. Kraj môže vytvárať priestor, aby sa informácie z terénu posúvali na úroveň obecnej a krajskej samosprávy a mimovládneho sektora. Mojou úlohou bude vytvárať podpornú sieť pre ľudí, ktorí pracujú v týchto komunitách. Keď budú vyhlásené konkrétne výzvy na projekty v oblasti vzdelávania a zamestnanosti, do ktorých sa bude môcť zapojiť PSK, radi tak urobíme,“ uviedol.

Neupauer pochádza z Kežmarku. Ukončil vysokoškolské vzdelanie v odbore žurnalistika aj sociálna práca. Viac rokov pôsobil ako sociálny a misijný pracovník v rómskych komunitách. Je koordinátorom neformálnej platformy SAVORE – rómsko-slovenskej angažovanosti v rómskych komunitách, ktorá mala začiatkom roka ustanovujúce zasadnutie v Ľutine v okrese Sabinov. Je tiež členom Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre Rómov a menšiny.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru