Predsedovia troch krajov podpísali memorandum o spolupráci

Predsedovia vyšších územných celkov zastrešujúcich súčasných 16 najmenej rozvinutých okresov zľava Rastislav Trnka (KSK), Ján Lunter (BBSK) a Milan Majerský (PSK) podpísali Memorandum o spolupráci troch krajov pre podporu najmenej rozvinutých okresov v Košiciach 13. marca 2018

foto: TASR

Predsedovia vyšších územných celkov zastrešujúcich súčasných 16 najmenej rozvinutých okresov v krajine podpísali v utorok v Košiciach memorandum o spolupráci. Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj chcú spolupracovať v oblasti školstva, zamestnanosti alebo dopravy.

„Podpísali sme ho hlavne preto, lebo vnímame špecifické témy a špecifické problémy týchto troch krajov. Zároveň len v našich krajoch sa nachádzajú najmenej rozvinuté okresy a z toho vyplývajú rôzne témy,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.

Podľa neho zatiaľ načrtli štyri oblasti spolupráce. „V oblasti školstva to znamená efektívnejšie nasmerovanie vývoja študentov, prípravy študentov pre trh práce. Potom je to oblasť obecných a sociálnych podnikov. Štvrtá téma je oblasť dopravy, to znamená spustenie integrovaného dopravného systému,“ priblížil Trnka.

„Všetci traja máme záujem o to, aby bolo zastavené vyľudňovanie východného Slovenska. Máme nezmyselné príplatky na odchod za prácou na západ krajiny a toto musíme zastaviť. Podstatné je pre nás, aby ľudia v našom kraji študovali, pracovali, zakladali si svoje rodiny a tu žili,“ povedal po podpísaní memoranda predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.

Za jednu z priorít považuje integrovaný dopravný systém a prepojenie Prešovského a Košického kraja. „Výsledkom bude, že človek, ktorý nastúpi do ktoréhokoľvek dopravného prostriedku v Prešove a bude prestupovať na ďalšie iné, môže na jeden cestovný lístok prejsť celú tú trasu,“ dodal Majerský s tým, že integrovaný dopravný systém by chceli spustiť v budúcom roku.

Prebratie časti zodpovednosti za rozvoj okresov

Podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera sa chcú inšpirovať tým, čo už na Slovensku funguje, ako napríklad práca s marginalizovanými skupinami v Spišskom Hrhove. „Ísť do experimentov so starostami, povzbudiť ich, spraviť konzultačné stredisko, ktoré im pomôže posúdiť podnikateľský zámer, ktorý si starosta môže vytvoriť, alebo my mu ho pomôžeme, na základe možností a príležitostí, ktoré v kraji sú, vytvoriť,“ doplnil Lunter.

Kraje chcú podľa memoranda využiť ponuku splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov pri koordinácii hľadania systémových a legislatívnych riešení, ktoré urýchlia a podporia realizáciu spomenutých priorít.

„Som veľmi rád, že dnes sme sa dostali na úroveň s týmito novými županmi, že preberajú časť zodpovednosti a koordinácie a nielen sa hlásia k rozvoju týchto okresov, ale berú ich ako integrovanú súčasť rozvoja krajov, že preberajú aj tú koordinačnú úlohu a tým pádom môžu byť veľmi dobrým partnerom aj pre vládu Slovenskej republiky,“ dodal splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin.

Môže vás zaujímať

Chorobnosť v BBSK klesla, podľa dlhodobých štatistík však asi bude rásť