Jednou vetou

Prešov dostal k životnému jubileu svoj rodokmeň

foto: presov.sk, zdroj: TASR

Mesto Prešov dostalo k 770. výročiu prvej písomnej zmienky svoj rodokmeň. Zachytáva 21 významných udalostí zo svojej histórie. Dielo prezentuje prvý mestský erb aj viaceré cirkevné erby, keďže v Prešove je zastúpených najviac cirkevných obcí a tiež 12 erbov remeselných cechov. Rodokmeň je doplnený aj o pohľady na Hlavnú ulicu z roku 1913 a 1945.

Ako informoval tlačový referent mesta Milan Grejták, ručne maľovaný rodokmeň mesta má rozmery 200 krát 130 centimetrov, je na patinovanom papieri a spotrebovalo sa naň 45 gramov 24-karátového zlata. Zobrazené udalosti začínajú rokom 1247, odkedy sa zachovala prvá písomná zmienka o Prešove.

K ďalším míľnikom mesta patrí udelenie mestských práv, kedy sa stalo slobodným kráľovským mestom, začlenenie Prešova do spoločenstva Pentapolitany, prvá zmienka o mestskej škole, začiatok stavby kostola sv. Mikuláša – dominanty Prešova, zostrojenie hvezdárskeho ďalekohľadu, založenie prvého hasičského zboru na území Slovenska. Sú na ňom zachytené aj smutné dátumy ako Caraffove jatky a 24 popravených mešťanov, protihabsburské povstania, ničivé požiare, Prešovská vzbura a zastrelených 41 vojakov.

Rodokmeň vytvorila trojica autorov Martin Kudla a Martina Blaščáková, obidvaja vizuálni  umelci a Michal Rázus, člen Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti.

Rodokmeň mesta dostal čestné miesto v jednej zo zasadačiek v budove radnice.

Môže vás zaujímať

V kremnických horách hľadajú nezvestného 22-ročného Miroslava