Jednou vetou

Prešovská univerzita zrekonštruuje športový areál. Koľko to bude stáť?

Rektor PU v Prešove Peter Kónya a predseda PSK Milan Majerský podpisujú zmluvu
Prešovčania budú mať o dôvod viac začať športovať. Prešovská univerzita ide totiž rekonštruovať športový areál. Celé to bude stáť vyše 600-tisíc eur. Kedy bude hotový?

Prešovská univerzita pokračuje v sérii rekonštrukčných prác v univerzitných objektoch. Najnovšie obnovou prejde  športový areál na Ul. 17. novembra, ktorý bude financovaný formou združenej investície vo výške viac ako 600 tis. €. Prešovský samosprávny kraj vloží do združenia finančné prostriedky vo výške 410 tis. € a podiel Prešovskej univerzity bude predstavovať sumu bezmála 207 tis. €. O predmetnej veci dnes rokovalo aj Zastupiteľstvo PSK.

„Som rád, že môžem byť pri podpise tejto zmluvy a takto kooperovať na vzdelávaní, do ktorého je nutné investovať. Touto združenou investíciou chceme jasne a zreteľne deklarovať, že nám záleží na študentoch v našom kraji. Chceme, aby tu mladí ľudia študovali, aby neutekali z nášho kraja, ale aby sa tu stabilizovali, založili si rodinu, žili a vychovávali svoje deti. Som presvedčený, že aj tento krok k tomuto rozhodnutiu napomôže,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský pri podpise zmluvy.

Čo všetko bude v športovom komplexe?

Súčasťou vybudovaného areálu bude atletická dráha vrátane tribúny so sedadlami a infraštruktúry pre ľahkú atletiku (sektor pre vrh kladivom, vrh guľou, skok do výšky, skok do diaľky), multifunkčné ihrisko pre rôzne športové aktivity, tenisové ihrisko a ihrisko pre plážový volejbal.

Takto bude vyzerať nový športový areál. zdroj: Prešovská univerzita v Prešove | zdroj: Prešovská univerzita v Prešove

Kedy bude areál dokončený?

S rekonštrukčnými prácami sa začne v najbližšom období tak, aby bola obnova areálu dokončená najneskôr do začiatku najbližšieho akademického roka.

Môže vás zaujímať

Ľadovým expresom v aktuálnej sezóne cestovalo viac ako 960 návštevníkov