Jednou vetou

Prešovský inšpektorát zaznamenal vlani nárast čiernej práce

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Inšpektorát práce Prešov eviduje za minulý rok šesť závažných pracovných úrazov s následkom smrti a 27 prípadov ťažkej ujmy na zdraví. Vedúci inšpektor práce a hovorca prešovského inšpektorátu Peter Klec informoval, že v Prešovskom kraji k pracovným úrazom dochádza najčastejšie pri prácach v lese, v stavebníctve a na farmách v živočíšnej výrobe pri kontakte s dobytkom, konkrétne uviedol napadnutie človeka býkom.

Vlani pri výkone práce zahynul tiež pltník, inšpektori evidujú aj smrť po páde zo strechy, ako i smrť väzňa pri výkone práce v lese.

Prešovský inšpektorát prijal vlani 706 podnetov najmä zo strany zamestnancov. Kontrolóri prešetrujú aj anonymné udania. Značnú pozornosť venujú nelegálnemu zamestnávaniu ľudí na pracovných pozíciách, pretože štatistiky za posledné roky ukazujú, že v tejto oblasti je trend vzrastajúci.

Klec uviedol, že v minulom roku zistili 139 osôb, ktoré pracovali načierno. Zákon v tomto prípade porušilo 66 zamestnávateľských a podnikateľských subjektov. Z toho 97 prípadov súviselo s neprihlásením zamestnanca do Sociálnej poisťovne pred začatím výkonu práce a 33 fyzických osôb vykonávalo prácu bez toho, aby mali uzavretý pracovno-právny vzťah. Deväť osôb tu bolo nelegálne, išlo o cudzincov, ktorí pracovali bez povolenia na prechodný pobyt za účelom zamestnania. V kraji je najviac nelegálne zamestnaných Ukrajincov.

Za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania je minimálna pokuta 2000 eur v prípade jedného zamestnanca. Keď ide o dve a viac osôb sa pokuta vyšplhá na 5000 eur. Maximálna výška pokuty je 200.000 eur. Hlavný inšpektor práce Inšpektorátu práce Prešov Daniel Hrabko povedal, že novou výzvou pre nich budú pracoviská, na ktorých sa začnú pohybovať žiaci v duálnej forme vzdelávania. Preventívne sa pôjdu pozrieť na pracoviská, či zodpovedajú požiadavkám bezpečnosti práce.

Inšpektorát poskytuje verejnosti aj bezplatné poradenstvo. Osobne sú jej k dispozícii zamestnanci počas všetkých pracovných dní. Záujemcovia sa na nich môžu obrátiť aj telefonicky. Kontakty sú zverejnené na webstránke Inšpektorátu práce Prešov.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru