Lesy Spišskej Belej a Kežmarku získajú dotáciu z EÚ 1,5 milióna eur

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Európska únia sa rozhodla prispieť na na naše lesy. Dotáciu v hodnote 1,5 milóna eur získajú lesy v Spišskej Belej a Kežmarku so Štátnymi lesmi Tatranského národného parku.

Mestské lesy v Spišskej Belej a v Kežmarku spolu so Štátnymi lesmi Tatranského národného parku (ŠL TANAP) získajú z fondov Európskej únie dotáciu vo výške takmer 1,5 milióna eur v rámci projektu Cesty k zdravým lesom. Primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak informoval, že projekt patrí medzi niekoľko veľkých infraštruktúrnych zámerov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina (ENI 2014 – 2020), ktoré boli úspešné v procese hodnotenia podaných projektov.

„Lesy mesta Spišská Belá v rámci schválených aktivít vysadia nové lesné porasty a opravia lesné cesty. Ďalšími spoločnými aktivitami všetkých partnerov projektu budú odborné workshopy, stretnutia, výmena skúseností prostredníctvom školení a budovanie náučných chodníkov s realizovaním akcií pre deti, dospelých i seniorov,“ vymenoval primátor s tým, že plánované aktivity smerujú k pestovaniu ekologicky stabilnejších multidruhových lesných porastov prostredníctvom rekonštrukcie infraštruktúry protipožiarnych lesných ciest. Tiež majú zvýšiť povedomie odbornej i laickej verejnosti o dôsledkoch klimatickej zmeny a možnostiach ich zmierňovania. „To výrazne prispeje k zlepšeniu životného prostredia na Ukrajine aj na Slovensku,“ zdôraznil Bieľak.

Vo Vrakuni došlo k zrážke osobného auta s RegioJetom

Z dotácie použijú v belianskych lesoch najväčšiu časť na rekonštrukciu troch lesných ciest – Čierny potok, Suchý potok a Vojenská. Zvyšné prostriedky budú smerovať najmä na obnovu lesa v rozsahu 24 hektárov a na starostlivosť o mladé lesné porasty na ploche 52 hektárov.

„ŠL TANAP sa zamerajú najmä na dva špecifické ciele, a to zvýšiť odolnosť a prispôsobivosť lesných ekosystémov premenou poškodených lesov na trvalo udržateľné, nerovnomerné a viacetážové porasty a zároveň zvýšiť odbornú spôsobilosť lesníkov a zvýšiť povedomie verejnosti o lesoch a vplyvoch na zmenu klímy,“ doplnila Martina Petránová zo ŠL TANAP. Získané prostriedky plánujú použiť predovšetkým na pestovateľskú činnosť, teda výsadbu druhovo diferencovaných lesných porastov a následnú starostlivosť o ne tak, aby sa dosiahla ich vyššia stabilita a zmiernili sa klimatické dosahy.

„Aj takouto formou chceme prispieť k eliminovaniu, resp. zníženiu rizika záplav, požiarov a v neposlednom rade riešiť aj problematiku premnoženia lykožrúta,“ doplnila Petránová s tým, že všetky opatrenia sú lokalizované na území ochranného obvodu Tatranské Matliare. Okrem pestovateľskej činnosti sa počíta aj so vzdelávacími aktivitami a výskumom.

Počas Levočskej púte vypraví ZSSK 28 vlakov

Projekt Cesty k zdravým lesom je zameraný na zvýšenie stability a adaptability karpatských lesných ekosystémov v súvislosti s dosahmi klimatickej zmeny v cezhraničnom regióne Slovenska a Ukrajiny. Práve lesy miest Spišská Belá, Kežmarok a TANAP-u sa nachádzajú na území silne ohrozenom týmto fenoménom. Celkový schválený rozpočet projektu predstavuje takmer 3,4 milióna eur, pričom na slovenskej strane získa najväčšiu dotáciu mesto Spišská Belá, a to 773.000 eur. ŠL TANAP dostanú 342.000 eur, Lesy mesta Kežmarok 367.000 eur. Realizácia projektu sa predpokladá v období rokov 2019–2022.

Môže vás zaujímať

Polícia zadržala lekára z Ubli, mal príjimať úplatky