Jednou vetou

Nemocnica v Kežmarku pokračuje v modernizácii budovy

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku aj tento rok pokračuje v ďalšej etape modernizácie priestorov a budov. V závere minulého roka tam zmodernizovali čakárne v ambulantnej časti a zrekonštruovali dlhodobo nevyužívané priestory operačných sál, ktoré v súčasnosti slúžia pre účely laboratórnych vyšetrovacích metód. Koncom mája začali stavebné práce na zatepľovaní starej časti hlavnej budovy zdravotníckeho zariadenia. Informoval o tom riaditeľ nemocnice Viktor Halíř.

 Tento projekt je financovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov formou nenávratného príspevku vo výške 95 percent nákladov. Celkové náklady na jeho realizáciu sú vyčíslené v sume 3,8 milióna eur. Stavebné práce by mali byť ukončené najneskôr v polovici septembra. Hlavným dôvodom obnovy je podľa riaditeľa zvýšenie energetickej hospodárnosti budov a úspora energií súvisiaca so zateplením tejto časti budovy nemocnice.

„Ide o ďalší veľký investičný projekt. Okrem spomínaných prác sa vlani vybudovalo nové laboratórium, čím sa zvýšila dostupnosť a urýchlil sa čas čakania na výsledky vyšetrení i diagnostiku pre našich pacientov. V neposlednom rade sa znížili náklady na prevoz krvných derivátov, ktoré boli dovážané zo vzdialených nemocníc v rámci Košického, Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja“, doplnil Halíř s tým, že výsledky tohto projektu sa prejavia hlavne v zvýšení kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v náraste produktivity práce a v zlepšovaní hodnôt merateľných medicínskych indikátorov.

V Trnave sa začal trojdňový Festival rozhlasovej hry

Ciele projektu by mali byť podľa riaditeľa dosiahnuté piatimi hlavnými aktivitami. Je to prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov, ďalej zabezpečenie materiálno-technického vybavenia a tiež dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia. Okrem toho je súčasťou projektu budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

V blízkej budúcnosti plánujú v kežmarskej nemocnici ďalšie rekonštrukčné práce súvisiace s modernizáciou interiéru a vybavenia ambulancií umiestnených na prízemí hlavnej budovy. „Nasledovať bude modernizácia informačno-komunikačných technológií a nákup softvérového vybavenia,“ dodal Halíř s tým, že kežmarská nemocnica chce aj vďaka týmto investíciám zvýšiť kvalitu a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ambíciou nemocnice je pokračovať v procese modernizácie priestorov a činností, ktoré súvisia s rozvojom medicínskeho vedomia, zabezpečovaním dostupnosti zdravotnej starostlivosti a skvalitňovaním služieb pre pacientov.

Môže vás zaujímať

Prešovčania, ktorým tragický výbuch poškodil vozidlá, budú mať STK-áčky zadarmo