Jednou vetou

Rekonštrukcia mestského úradu v Stropkove má priniesť úsporu na vykurovaní

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Začiatkom marca začalo mesto Stropkov realizovať projekt zníženia energetickej náročnosti budovy mestského úradu. Podľa hovorcu mesta Petra Nováka ide o najvýznamnejšiu tohtoročnú investičnú akciu samosprávy hradenú zo štrukturálnych fondov EÚ. Celková výška oprávnených nákladov projektu presiahne 730.000 eur.

„Mestský úrad sídli v dvoch prepojených budovách – jedna bola dokončená v 50-tych rokoch, druhá na prelome 80-tych a 90-tych rokov minulého storočia. Až na menšie úpravy sú ich exteriérové časti v podstate v pôvodnom stave a preto bola ich rekonštrukcia už nevyhnutná,“ uviedol primátor Ondrej Brendza.

Cieľom projektu je realizácia stavebných úprav tak, aby bola dosiahnutá úspora energie pri prevádzkovaní objektov, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a po rekonštrukcii bude na omnoho vyššej úrovni aj vizuálna podoba úradu. Postupne budú obe budovy zateplené, uskutoční sa aj výmena okien a tepelná izolácia striech, v rámci zníženia nákladov na energie bude vymenená aj časť interiérového osvetlenia. Komplexná rekonštrukcia čaká aj technológiu kotolne.

Šedivý: Nájsť peniaze na údržbu cestnej siete začína byť problém

 „Realizácia jednotlivých stavebných prác je naplánovaná na marec až september tohto roka. Vzhľadom na rozsiahle úpravy i stavebný ruch sa pripravujeme na menšie obmedzenia v práci úradu, ale určite prijmeme také opatrenia, aby to v žiadnom prípade nemalo vplyv na rozsah a kvalitu služieb poskytovaných verejnosti,“ doplnil primátor.

Samospráva očakáva, že po ukončení projektu dosiahne úsporu nákladov na energie na vykurovanie až okolo 80 percent.

Môže vás zaujímať

V noci zachvátili plamene rodinný dom v Matejovciach, zranili sa dve osoby