Jednou vetou

ÚŠP zaevidoval žiadosť ohľadne zaistených zvukových nahrávok

Ilustračné foto

foto: TASR

Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 206 miliónov eur. Krajskí poslanci ho schválili na pondelkovom rokovaní.

„Budúcoročný rozpočet PSK bol schválený ako vyrovnaný. Celkovo príjmy tvoria 206.154.000 eur, výdavky 204.0430.218 eur. Rozdiel, teda prebytok rozpočtu, je použitý na splatenie úverov voči Európskej investičnej banke, a to vo výške 2,1 milióna eur,“ uviedla vedúca odboru financií PSK Dagmar Olekšáková.

Najviac peňazí v rozpočte je podľa jej slov použitých na zvýšenie mzdových výdavkov zamestnancov verejnej správy. „Pretože podľa tabuliek rastú v priemere príjmy týchto zamestnancov o viac ako o desať percent. Zároveň sme do rozpočtu už zahrnuli aj výdavky na rekreačné poukazy, ktoré boli nedávno schválené v Národnej rade SR. V neposlednom rade je to aj inflácia, s ktorou musíme počítať, a to vo výške 2,5 percenta podľa údajov Inštitútu finančnej politiky,“ vysvetlila Olekšáková s tým, že príjmy rozpočtu PSK sa zvýšia o viac ako 15 miliónov eur z dôvodu vyšších podielových daní.

NDS spustí od soboty 15. decembra predpredaj diaľničných známok na rok 2019

Nedaňové príjmy v príjmovej časti sú rozpočtované v objeme 9.294.000 eur, z toho kapitálové príjmy predstavujú objem 450.000 eur. V nedaňových príjmoch sú rozpočtované aj samostatné rozpočtové prostriedky v objeme 2.940.000 eur. Granty a transfery sú rozpočtované v objeme 66.860.000 eur a predstavujú plánovanú dotáciu z rozpočtu kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zabezpečenie financovania kompetencií preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vzdelávania.

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 dochádza vo výdavkovej časti k nárastu rozpočtu bežných výdavkov o 13.018.000 eur, čo je nárast o 7,56 percenta. Kapitálové výdavky sú oproti schválenému rozpočtu z roku 2018 vyššie o 1.995.412 eur, čo je nárast o 11,9 percenta. Celkovo návrh rozpočtu na rok 2019 predpokladá nárast výdavkov spolu o 15.013.412 eur, čo je nárast o 7,94 percenta. Poslanci tiež schválili v poradí piatu úpravu rozpočtu v tomto roku.

Môže vás zaujímať

V noci zachvátili plamene rodinný dom v Matejovciach, zranili sa dve osoby