Jednou vetou

V Starej Ľubovni postupne opravujú všetky zastávky MHD

Ilustračné foto

Foto: TASR

Mesto Stará Ľubovňa v týchto dňoch končí komplexnú rekonštrukciu zastávok tamojšej mestskej hromadnej dopravy (MHD). „Tie sa dočkali výraznej zmeny, ktorá zabezpečí verejnosti nielen adekvátny priestor pri využívaní služieb mestskej dopravy, svojím príjemným a jednoduchým vzhľadom tiež prispeje k vytvoreniu krajšieho prostredia mesta,“ konštatoval prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár.

Rekonštrukcia odštartovala ešte počas letných mesiacov, kedy je intenzita vyťaženia autobusov MHD o čosi nižšia, ako počas školského roka. Jednotlivé práce prebiehali postupne, aby boli zastávky verejnosti plne k dispozícii. „Rekonštrukcia zahŕňala ošetrenie a nový náter konštrukcie zastávok, doplnenie chýbajúcich konzol a nových sedacích častí lavičiek zo smrekových hranolov, taktiež osadenie zadných stien z pozinkovaného profilovaného plechu. Bočné steny zastávok sú tvorené z komôrkových polykarbonátových dosiek, ktoré prispejú k ich prirodzenému presvetleniu. Pribudli tu aj grafické označenia jednotlivých zastávok a polepy s erbom mesta Stará Ľubovňa,“ informuje architekt Patrik Kasperkevič, ktorý sa podieľal na návrhu prevedenia zastávok MHD.

Pri príležitosti vzniku ČSR sa v Bratislave uskutoční spomienková akcia

V rôznych lokalitách mesta Stará Ľubovňa je umiestnených spolu desať stanovíšť MHD. Vzhľadom na ich nevyhovujúci stav, z dôvodu opotrebovania či poškodenia vandalmi, radnica pristúpila k ich obnove. „Tej však predchádzalo vypovedanie nájomnej zmluvy so súkromnou spoločnosťou, ktorá mala zastávky MHD v dlhodobom prenájme. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali 3400 eur a zahŕňali len nákup potrebného materiálu. Jednotlivé práce sa vykonávali svojpomocne, pracovníkmi mesta zamestnaných prostredníctvom národných projektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú zamerané na podporu zamestnávania,“ doplnil primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.

Samospráva v podobných aktivitách plánuje v nasledujúcich mesiacoch pokračovať, a to doplnením nových grafikonov spojov MHD. Tie v spolupráci s občanmi majú priniesť ich zefektívnenie a zosúladenie so spojmi železničnej a autobusovej dopravy.

Môže vás zaujímať

PREŠOV: V meste postupne vyrastá 15-tisíc rôznych kvetov