Jednou vetou

Vývoz rúbaniny z tunela Prešov je v súlade s povoleniami, tvrdí NDS

ilustračné foto

TASR

Na úpravy lesných ciest rúbaninou z tunela Prešov má zhotoviteľ stavby povolenie mesta Prešov. Rovnako na budovanie násypov stavby na západnom portáli tunela. Všetky práce sú realizované na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu v Prešove, odboru starostlivosti o životné prostredie. V reakcii na utorňajší policajný zásah v prípade envirokriminality, konkrétne neoprávneného nakladania s odpadmi, uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.

Ako o tom v utorok informovala polícia na sociálnej sieti, policajti spolu so znalcami vykonávajú od rána obhliadku miesta v súvislosti s navážaním odpadu z výstavby tunela Prešov do mestských lesov Prešov. Do akcie na úseku viac ako 15 kilometrov je nasadených vyše 30 policajtov vrátane rôznej policajnej i znaleckej techniky. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom aktuálneho vyšetrovania.

Michalová uviedla, že všetky výsledky skúšok a rozborov vykonané certifikovanými akreditovanými laboratóriami preukazujú environmentálnu bezchybnosť predmetného materiálu.

„Prírodný materiál pochádza priamo z územia, kam sa vyváža. NDS ako investor vždy hľadá najlepšie riešenie z pohľadu vplyvov na životné prostredie. Ide o synergický efekt, keď prebytok materiálu zo stavby má druhotné využitie na potreby mesta Prešov a zároveň dochádza k finančnej úspore na stavbe. Vývoz výrubu do lesa bol dočasne pozastavený, aktuálne sa opätovne vyváža výrub z tunela do mestských lesov mesta Prešov, keďže už pominuli dôvody jeho zákazu. Mesto Prešov v zastúpení Technických služieb mesta Prešov už má všetky potrebné doklady ku skládkovaniu výrubu z tunela,“ skonštatovala hovorkyňa NDS.

Cieľom vývozu rúbaniny z tunela Prešov do mestských lesov je podľa Michalovej skultivovať plochy zarastené náletovými drevinami, ich vyrovnanie a sprístupnenie, a tým vytvorenie podmienok na tvorbu rekreačného priestoru. „Momentálne vyvezený materiál je podložím a cesty prejdú rekultiváciou a povrchovou úpravou,“ uviedla Michalová.

Developer postaví dve logistické haly v Košiciach

Situáciou sa podľa hovorcu envirorezortu Tomáša Ferenčáka okamžite začali zaoberať inšpektori životného prostredia a v súčasnosti poskytujú súčinnosť polícii. „Preto ju nemôžeme bližšie komentovať,“ uviedol  Ferenčák.

„Vo všeobecnosti však možno povedať, že ministerstvo životného prostredia posledné tri roky presadzuje legislatívne sprísnenia postihov a posilňuje činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia. V spolupráci s ministerstvom vnútra a spravodlivosti sa podieľalo aj na spustení a činnosti samotnej enviropolície,“ dodal Ferenčák.

„Vyšetrovanie polície je nezávislé a rezort dopravy doň žiadnym spôsobom nezasahuje, sme však pripravení plne spolupracovať s políciou aj s ostatnými orgánmi štátnej správy. Platí, že rezort dopravy pri prebytku nakladá s výrubovým materiálom v súlade s environmentálnymi predpismi, efektívne a hospodárne,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR Karolína Ducká.

Môže vás zaujímať

V noci zachvátili plamene rodinný dom v Matejovciach, zranili sa dve osoby