Jednou vetou

Prestížna štredoškolská súťaž preverila vedomosti študentov z 12 gymnázií

dejepisná súťaž

foto: tns.sk

Štvrtok 5. apríla 2018 zaplnili kongresovú sálu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) študenti z 12 gymnázií z kraja, ktorí si v krajskom kole 27. ročníka Medzinárodnej dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií otestovali svoje poznatky z histórie.

Úvodné pokyny predsedu súťaže Jozefa Šujaka odštartovali krajské kolo 27. ročníka Medzinárodnej dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií. Súťaž, konajúcu sa na pôde župného úradu už po štvrtýkrát, organizovalo Krajské centrum voľného času v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Overiť si vedomosti nielen z oblasti histórie prišlo 36 študentov z 12 gymnázií, z toho 8 v zriaďovateľskej pôsobnosti župy.

Hlavná téma súťaže Československo v rokoch 1968-1977 nadviazala na minuloročnú tematiku spoločných československých dejín z obdobia 1949-1967. „Tento rok je téma opäť zaujímavá, prechádza kontroverznými obdobiami našich spoločných československých dejín. Ide o obdobie od roku 1968, ktoré začína a vrcholí Pražskou jarou a pokračuje do roku 1977, zahŕňa teda obdobie normalizácie. Spolu je v súťaži zapojených 263 gymnázií z Čiech a Slovenska, z toho zo Slovenska je ich 79,“ objasnil predseda súťaže a zároveň člen pedagogického zboru Gymnázia v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Samotná súťaž prebiehala formou testu, ktorý vypĺňali trojčlenné súťažné družstvá. Testy sa týkali nielen politickej situácie vymedzeného obdobia, ale aj otázok z dejín kultúry, športu či fotografií významných osobností. Čas na vypracovanie testu predstavoval 60 minút. Tvorcami súťažných otázok boli slovenskí a českí historici, ktorí sú odborníkmi na obdobie mapujúce spoločné československé dejiny. „Organizátori a tvorcovia súťaže tvrdia, že je to veľmi náročná súťaž. V Čechách je to jedna z najprestížnejších stredoškolských súťaží, o čom svedčí aj rozpočet, ktorý je tento rok 100 tisíc eur,“ dodal Jozef Šujak s tým, že príprava na úspešné zvládnutie testu je individuálna a závisí od študenta, koľko času je jej ochotný venovať.

Popriať študentom veľa šťastia pri zdolávaní testových otázok prišiel aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, pod ktorého záštitou sa krajské kolo konalo. „V roku 2018, keď si pripomíname 100. výročie spoločného štátu Čechov a Slovákov, je dôležité pamätať aj na spoločnú históriu. Súťaž je tento rok zameraná na obdobie po Pražskej jari a normalizačné roky. História a dejiny sú dôležitá súčasť nášho života, preto sa chcem poďakovať učiteľom, ktorí pripravovali študentov a Krajskému centru voľného času v Trenčíne za organizáciu tejto súťaže,“ uviedol trenčiansky župan.

Najviac o období normalizácie v Československej republike vedia bánovskí gymnazisti

Najviac správnych odpovedí na testové otázky vedeli študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. S celkovým súčtom 115 bodov obsadili prvé miesto so 16-bodovým náskokom pred súťažiacimi z Gymnázia sv. Jána Bosca z Novej Dubnice. Tretie miesto obsadili minuloroční víťazi súťaže – gymnazisti z Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia v Novom Meste nad Váhom. Tým druhá priečka unikla len o dva body.

zdorj: TSK.SK

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru