Prievidza začala s realizáciou pilotného projektu podzemných kontajnerov

Ilustračná foto

TASR

Samospráva Prievidze začala v týchto dňoch s realizáciou pilotného projektu budovania veľkoobjemných podzemných kontajnerov. Celkovo zabezpečí výstavbu siedmich stojísk s 28 podzemnými kontajnermi na triedený odpad, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

„Celý projekt sme rozdelili do dvoch etáp. V prvej časti sme nakúpili 28 kontajnerov pre sedem stojísk na komunálny odpad, plast, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a kovy. Výstavbu zabezpečuje dodávateľ v týchto dňoch na uliciach M. Hodžu 2 a 14, Nábrežie sv. Cyrila 7, 10 a 14 a na Ulici A. Škarvana, respektíve Dlhá 6 a 22,“ konkretizoval Ďureje.

V týchto autách sa naháňal Funes, alebo Bond. Milovníci Citroën si prišli na svoje.

Stavebné práce podľa neho obsahujú predovšetkým výkop a následné osadenie podzemných kontajnerov na odpad, pričom miesta pre osadenie stojísk sú prevažne rovinaté, tvorené spevnenými asfaltovými, betónovými, respektíve trávnatými plochami. „Búracie práce na spevnených plochách a výkopy sú súčasťou samotných objektov – stojísk. Zemné práce sa obmedzujú na výkop stavebných jám jednotlivých stojísk. Plochu po obvode stojísk a medzi podzemnými kontajnermi bude po dokončení tvoriť ekologická zámková dlažba,“ priblížil.

Navrhované stojiská podzemných kontajnerov nahradia tie jestvujúce s 1100-litrovými zbernými nádobami v spomínaných lokalitách. Radnica si od realizácie projektu sľubuje väčšiu čistotu v meste. Stavebné práce v rámci prvej etapy vyjdú samosprávu na vyše 102.000 eur, samotné nádoby na odpad vyše 247.000 eur.

Taliansko ohlásilo významný objav mincí z obdobia starovekého Ríma

Už v týchto dňoch pripravuje mesto realizáciu aj druhej etapy výstavby podzemných kontajnerov. „V druhej časti by mali byť realizované zostávajúce stojiská na Dlhej ulici 36, 46, 44, 48 a Nábreží sv. Cyrila 22, 29, 35, 40,“ spresnil hovorca mesta.

V prípravnej fáze samotného projektu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s predsedami bytových spoločenstiev dotknutých bytových domov, kde mali ľudia možnosť vyjadriť svoje požiadavky a  pripomienky k navrhovaným stojiskám ešte pred ich realizáciou.

Môže vás zaujímať

Vallo sa rozhodol: Toto budú šéfovia kľúčových mestských podnikov v Bratislave