Jednou vetou

Primátor Bratislavy plánuje znížiť počet reklamných plôch o polovicu

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Z 3000 reklamných zariadení na pozemkoch hlavného mesta, ktoré identifikovali počas pasportizácie v roku 2016, má do konca aktuálneho volebného obdobia ostať nanajvýš polovica. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal to uviedol pre Tablet.TV. V relácii Hlavné mesto upozornil, že dosiahnuť cieľ sa nepodarí bez súčinnosti mestských častí.

„Stavebným úradom mestských častí, ktoré musia dať povolenie na odstránenie nelegálnych reklamných zariadení, sme rozposlali cca 480 žiadostí. Dostali sme však iba 160 odpovedí,“ povedal primátor. Opätovne vyzval mestské časti na intenzívnejšiu spoluprácu.

Nesrovnal tiež pripomenul, že vo štvrtok (19.4.) začalo mesto v spolupráci s Asociáciou vonkajšej reklamy (AVR) odstraňovať 50 nelegálnych bilbordov. „Do konca roka ich chceme odstrániť 350,“ informoval. Zopakoval, že vlani odstránilo mesto v spolupráci s AVR 150 zariadení, iná reklamná agentúra odstránila v spolupráci s mestom ďalších 100. V kooperácii s mestskou časťou Staré Mesto odstránil magistrát aj 50 telefónnych búdok, ktoré slúžili len ako reklamné plochy. K už odstráneným reklamným zariadeniam na magistrátnych pozemkoch patrí aj 428 reklamných trojnožiek. Reklamné plochy obopínajúce stĺpy verejného osvetlenia sa však objavujú naďalej.

„Spoločnosť Pre Sent, ktorá vlastní tieto trojnožky totiž zmenila taktiku,“ vysvetlil Nesrovnal. „Keď mesto zistí, že na jeho majetku je bez povolenia osadená trojnožka, vyzveme spoločnosť, aby ju odstránila. Firma počká a posledný deň lehoty na odstránenie niekto príde a v noci trojnožku zoberie a dá ju na druhý stĺp. Tým vzniká nová situácia a v zásade musíme začínať od znova,“ priblížil primátor. Podľa neho sa spoločnosť snaží obchádzať zákon aj tak, že niektoré trojnožky sú neoznačené a nevidno tak, komu patria. „Je to v rozpore so zákonom, lebo reklamné nosiče musia byť označené,“ podotkol Nesrovnal, ktorý si o konaní spoločnosti myslí svoje. „Tých, ktorí používajú takéto praktiky nazývajú v Česku šmejdi,“ zdôraznil.

Priznal, že pri súčasnej legislatíve nemá mesto možnosť efektívne sa brániť takémuto podvodnému konaniu. Chce sa preto opätovne obrátiť na ministerstvo spravodlivosti i ministerstvo dopravy a výstavby so žiadosťou o sprísnenie právnych predpisov regulujúcich ochranu vlastníctva. Bratislavčanov tiež žiada, aby pokračovali v nahlasovaní nelegálnych reklamných zariadení.

Nesrovnal v Tablet.TV reagoval i na slová konateľa firmy Pre Sent Petra Šrůteka. Tvrdí, že má v rukách rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave o tom, že mesto odstraňovalo trojnožky nelegálne. „Mesto žiadne také rozhodnutie nemá, ak ho budeme mať, tak sa k tomu vyjadríme,“ povedal.

Témou diskusie boli aj prípravy predĺženia električkovej trate na koniec Petržalky. Nesrovnal potvrdil, že mesto už pracuje na dokumentácii pre územné rozhodnutie i stavebné povolenie. Poukázal však na to, že celý proces je aj v tomto štádiu mimoriadne náročný. „K územnému rozhodnutiu potrebujeme získať 48 stanovísk rôznych úradov a inštitúcií,“ doplnil. Avizoval, že svoj čas si vyžiada i samotná súťaž na zhotoviteľa stavby. „Nebudem preto hovoriť žiadne postupné termíny, poviem len jeden, a to je rok 2023, dokedy musíme projekt zrealizovať. A aj ho zrealizujeme,“ zdôraznil.

Okrem samotnej trate rieši mesto i urbanistickú koncepciu centrálneho petržalského koridoru, ktorým bude električka prechádzať. „Moje prianie je, aby tento cenný priestor, ktorý v Petržalke je, ostal zelený, otvorený, no poskytol aj kultúrno-spoločenskú funkcionalitu i potrebné služby a príležitosti pre to, aby Petržalčania nemuseli chodiť za prácou na druhý koniec mesta,“ uviedol primátor. Teší ho záujem verejnosti o participáciu na vytváraní urbanistického konceptu. „Prostredníctvom dotazníku, ktorým sme dali možnosť sa obyvateľom vyjadriť, prišlo vyše 2700 podnetov. Tie teraz zapracúvame do štúdie,“ priblížil Nesrovnal.

V relácii spomínal aj koncepciu novej marketingo-komunikačnej stratégie destinácie Bratislavy. Má propagovať metropolu Slovenska ako miesto jedinečných zážitkov, s pestrou históriou i dynamickou súčasnosťou, ktoré je bezpečné a zároveň nie preplnené. Šarm a unikáty hlavného mesta SR odporúčal spoznať aj pozvánkou na víkendové Bratislavské mestské dni 2018.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru