Jednou vetou

Primátor Kežmarka tvrdí, že rukojemníkom v spore o pozemky s obcou Ľubica je občan

Primátor Kežmarku Ján Ferenčák

foto: TASR - Adriána Hudecová

Rukojemníkmi v spore o pozemky medzi mestom Kežmarok a obcou Ľubica sú občania. Na tlačovej konferencii v Kežmarku to uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák, ktorý reagoval na fakt, že na niektoré parcely na sídlisku Juh bola zapísaná plomba, a to po rozhodnutí Krajského súdu (KS) v Prešove.

Ten priznal žalobe podanej obcou Ľubica odkladný účinok, a až po súdnom konaní bude stanovené, na akom katastrálnom území sa parcely budú nachádzať.

„Obec navyše uviedla, že mesto Kežmarok nie je účastníkom konania. Krajský súd nás však ku konaniu pribral, a ku predmetnej veci sme sa už vyjadrili. Stojíme si za tým, že rozhodnutie z minulého roka bolo správne a v súlade so zákonom, potvrdené šetrením okresnej a krajskej prokuratúry,“ konštatoval Ferenčák. Podľa neho je nevysvetliteľné, prečo k daného rozhodnutiu KS došlo a prečo len na niektorých pozemkoch. Zo 130 listov vlastníctva, kde figuruje 1200 vlastníkov, KS dal plombu na päť listov vlastníctva a prizval do konania 12 účastníkov.

S vrátením parkovacích miest na Židovskú ulici v Bratislave nesúhlasia všetci

Prípadným zrušením rozhodnutia z minulého roka by sa podľa mesta Kežmarok situácia vrátila do stavu, kedy mali obyvatelia sídliska Juh kuchyňu v Ľubici a obývačku v Kežmarku. Primátor zdôraznil, že susedná obec zmenou katastrálneho územia neprišla ani o jeden meter štvorcový, no napriek tomu je spor opäť otvorený. „Ak ide obci Ľubica o občanov, tí sa za 27 rokov vyjadrili jasne a ani jeden z nich sa nezapísal do obce Ľubica, všetci ostali Kežmarčanmi,“ konštatoval.

Spor, ktorý sa týka viac ako 3500 obyvateľov, trvá 27 rokov. V roku 1992 sa občania – vtedy ešte mestskej časti – Ľubice rozhodli, že sa chcú osamostatniť. Rozhodnutím z januára 1992 došlo k dohode, že územie zastavané časťou sídliska Juh bude predmetom výmennej zmluvy. „Ak by bola táto dohoda dodržaná, celý spor by neexistoval. Žiaľ, obec si začala nárokovať časť územia,“ ozrejmil Ferenčák. V máji minulého roka sa uskutočnila zámena pozemkov, čím sa podľa kežmarskej radnice naplnila litera spomínanej dohody o usporiadaní majetkovoprávnych vzťahov. Príslušný katastrálny odbor teda vykonal zmenu katastrálnej hranice medzi Kežmarkom a Ľubicou. KS však priznal správnej žalobe odkladný účinok a odložil vykonateľnosť spomínaných opatrení.

Každodenný adrenalín. Všimol si niekto z kompetentných, že tento most potrebuje nutne opravu?

Celé sídlisko Juh má približne 40 hektárov a sporná je približne tretina tohto územia. Obec Ľubica totiž vlastní 15,6 hektára tejto plochy, ktoré sú ale v súčasnosti zapísané v katastri Kežmarku. Primátor poznamenal, že radnica vyvinie maximálne úsilie, aby obhájila už dané vyriešenie územia v prospech občanov. Zároveň dodal, že mesto je po vyriešení sporu pripravené okamžite investovať do sídliska a jeho infraštruktúry, ktorá je v súčasnosti zastaraná.

Starosta Ľubice Ján Kapolka reagoval, že obec v tomto spore postupuje a bude postupovať v zmysle zákona a z dôvodu podania správnej žaloby podala na katastrálny odbor návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností. Dôvodom je podľa neho fakt, že zápis zmeny hranice oboch katastrov sa týkal súčasne viacerých nehnuteľností.

Mesto Bratislava dostalo od ÚVO pokutu za zimnú údržbu

„Správnu žalobu sme podali preto, lebo od začiatku sme presvedčení, že zápis katastrálneho odboru z mája 2018 bol nezákonný. Hlavnými dôvodmi žaloby je nepoužiteľnosť uznesenia vlády SR z mája 2005 ako listiny spôsobilej na zápis zmeny hraníc katastrálneho územia Ľubice a Kežmarku, a tiež nález Ústavného súdu SR, z ktorého je zrejmé, že vláda SR nemala právomoc vydať uznesenie, a teda nemala právomoc rozhodnúť o zmene územia obce Ľubica bez jej súhlasu,“ ozrejmil Kapolka.

Tento spor sa podľa neho nedá vyriešiť vzájomnou dohodou tak, aby obe strany boli spokojné. Najväčší problém tejto kauzy vidí v tom, že mesto Kežmarok si nárokuje územie Ľubice, ktoré bolo historicky vždy územím obce. „Už viackrát bolo z katastrálneho územia Ľubica ‚odkrojené‘ v prospech Kežmarku. To sa ale nedá donekonečna tolerovať, a preto sme nútení brániť sa všetkými zákonnými prostriedkami. Naše stanovisko je jasné. Požadujeme, aby sa hranice oboch katastrov vrátili do pôvodného stavu, aký bol pred vykonaním sporného zápisu katastrálnym odborom. Obec Ľubica si nenárokuje na cudzie územie, ale to svoje si nedá,“ uzavrel starosta Ľubice.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru