Jednou vetou

Primátor Trenčína očakáva v rozpočte šesťmiliónový výpadok daňových príjmov

Richard Rybníček, archív

foto: TASR

Aktuálne v Trenčíne pripravujú návrh krízového rozpočtu, keďže všetky doteraz prijaté opatrenia majú negatívny dopad na ekonomiku mesta.

Trenčiansky primátor Richard Rybníček považuje za reálny najhorší z troch scenárov vplyvu pandémie koronavírusu na verejné financie, ktoré koncom marca prognózovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Z akéhokoľvek iného vývoja sa podľa vlastných slov bude Rybníček tešiť. Nateraz sa mesto Trenčín pripravuje na výpadok príjmu z podielových daní vo výške viac ako 6 miliónov eur.

„Vírus postupne ničí ekonomiku štátu, podniky a prevádzky, zamestnancov pripravuje o prácu. Samosprávy sú od fungujúcej ekonomiky závislé, preto očakávam rekordné výpadky na strane príjmov,“ uviedol trenčiansky primátor, ktorý pôsobí aj ako prezident Únie miest Slovenska.

Podľa jeho slov nebola pre neho prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť veľkým prekvapením. „Keďže poznám a pozorne sledujem aktuálnu situáciu, musím konštatovať, že za reálny považujem tretí, a teda najhorší scenár vývoja, ktorý počíta s výpadkom príjmu z podielu na dani z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na rok 2020 pre Trenčín vo výške viac ako 26 %, čo je mínus 6,3 milióna eur,“ skonštatoval Rybníček. Pre ilustráciu ponúkol príklad, že spomínaný finančný výpadok predstavuje celoročnú prevádzku 16 materských škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času v Trenčíne.

Aktuálne v Trenčíne pripravujú návrh krízového rozpočtu, keďže všetky doteraz prijaté opatrenia, ako napríklad dočasná bezplatná prevádzka mestskej hromadnej dopravy či zrušenie plateného parkovania majú negatívny dopad na ekonomiku mesta. Podľa Rybníčka časť výpadku príjmov môže mesto vyrovnať prioritne veľmi dobrým hospodárskym výsledkom za minulý rok vo výške 2,7 milióna eur. Na preklenutie dočasného výpadku príjmov má radnica možnosť čerpať kontokorentný úver s úverovým rámcom 2,5 milióna eur, ktorý však musí byť do konca kalendárneho roka splatený.

Úsporné opatrenia pripravujú v oblasti údržby komunikácií, starostlivosti o zeleň, pričom primátor nevylučuje ani to, že sa dotknú aj zamestnancov mesta a mestských organizácií. „Každú objednávku alebo pripravovanú zmluvu na dodanie prác alebo služieb posudzujeme, či je nevyhnutná, alebo môže byť dočasne odložená. Individuálne posudzujeme aj prípravu a realizáciu investičných akcií s výnimkou tých, ktoré sú financované cez fondy. Tie chceme začať realizovať ihneď, ako to bude možné,“ dodal Rybníček.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila tri scenáre možného vývoja vplyvu pandémie na ekonomický vývoj a verejné financie, ktoré kombinujú pokles reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku a vládne opatrenia v rôznom trvaní. V prvom scenári RRZ počíta s poklesom HDP o 1,3 percenta a s opatreniami v trvaní jedného mesiaca. Druhý scenár predstavuje pokles HDP 5 percent, pričom opatrenia trvajú dva mesiace. Pri treťom scenári by opatrenia trvali tri mesiace a ráta sa s 10-percentným poklesom HDP.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru