Jednou vetou

Pripomíname si 20. výročie založenia „Programu transplantácie srdca na Slovensku“

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb má za sebou 311 úspešných transplantácií srdca a v týchto dňoch si pripomína už 20. výročie založenia Programu transplantácie srdca na Slovensku a prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a. s., a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky.

Systematický program transplantácie srdca na Slovensku založil Prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc., FESC. Pod jeho vedením vznikla v Bratislave pracovná skupina „Transplantácia srdca.“ Po viacročnej príprave v noci z 20. na 21. marca 1998 chirurgický tím transplantoval srdce vtedy 58-ročnému príjemcovi. Pacient Štefan Petrík z Jura nad Hronom žil s transplantovaným srdcom 9,5 roka, pričom nezomrel na srdcové ochorenie. Prvú transplantáciu srdca u nás vykonal lekársky tím pod vedením Prof. MUDr. Viliama Fischera, CSc., FICS.

prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc., FESC foto: V.Benko

Transplantácia srdca predstavuje štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa neustále zvyšuje. Ide o celosvetový trend.

V súčasnosti už má NÚSCH, a. s., za sebou 311 úspešných transplantácií srdca (299 dospelých pacientov a 12 detí). NÚSCH, a.s., tiež prebral do dlhodobej starostlivosti 72 slovenských občanov, ktorí podstúpili transplantáciu srdca v zahraničí, prevažne v Českej republike do roku 1998. K 31. decembru 2017 bolo na čakacej listine na transplantáciu 51 pacientov.

Prvú transplantáciu srdca u nás vykonal lekársky tím pod vedením prof. MUDr. Viliama Fischera, CSc., FICS po viacročnej príprave v noci z 20. na 21. marca 1998 foto: NÚSCH, a.s.

„Rozsah skúseností, aj výsledky programu transplantácie srdca v NÚSCH, a.s., sú porovnateľné s najvyspelejšími pracoviskami v Európe. Počet transplantácií srdca v SR stagnuje v poslednej dobe na približne 20 ročne, čo zďaleka nezodpovedá počtu čakateľov. Hlavným dôvodom je nedostatok darcov. Každý úspešný transplantačný program závisí od identifikácie potenciálneho darcu,“ uviedla doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC. Počas roka 2017 bolo ohlásených 36 potenciálnych darcov srdca.

Prvá transplantácia srdca na svete

Historicky prvú transplantáciu srdca na svete uskutočnil Christiaan Neethling Barnard 3. decembra 1967 v Kapskom meste. Zákroku sa podrobil 55-ročný muž s ťažkým poškodením a globálnym zlyhávaním myokardu. Reakcie boli rôzne – od nadšenia až po skepsu.

Bez ohľadu na to však táto úplne prvá transplantácia srdca bola veľmi silným podnetom pre desiatky a až stovky kardiochirurgov Christiaana Neethlinga Barnarda nasledovať. K nim sa zaradila aj skupina lekárov II. chirurgickej Kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením akademika Karola Šišku.

Na tomto pracovisku vykonali prvú, žiaľ, neúspešnú transplantáciu srdca v bývalom Československu, a to 9. júla 1968. Podľa dostupných údajov to bola 25. transplantácia srdca na svete vôbec. Pacientka však zomrela po šiestich hodinách, aj keď v tom čase, to nebolo nič neobvyklé. Podobne skončilo aj úsilie väčšiny transplantačných tímov na celom svete.

Informácie redakcii hlavné.sk poskytla hovorkyňa NÚSCH, a.s. , Mgr. Soňa Valášiková.

Môže vás zaujímať

Ľadovým expresom v aktuálnej sezóne cestovalo viac ako 960 návštevníkov