Problémy Bratislavy by nemali byť témou len jedného rokovania vlády, zdôraznil Nesrovnal

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal

Foto: TASR

Rokovanie vlády SR, ktorá sa zaoberala potrebami a problémami hlavného mesta, bolo historicky prvým, no nemalo by byť posledným. Zdôraznil to primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v diskusnej relácii Tablet.TV Hlavné mesto.

Rokovanie vlády (13.12.), ktorá sa zaoberala riešením najpálčivejších problémov v Bratislave, označil za prelomový deň a víťazstvo pre Bratislavu. Rovnako je tak podľa neho potvrdením toho, že konštruktívny vzťah môže mať vláda i hlavné mesto bez ohľadu na politické zafarbenie.

Historicky najlepšie cesty na konci roka 2018

„Sformulovali sme viac ako 30 uznesení, ktoré sa týkajú riešení a úloh vo všetkých oblastiach života hlavného mesta,“ skonštatoval primátor, ktorý pripomenul, že prijatým riešeniam predchádzala intenzívna komunikácia medzi vedením hlavného mesta a jednotlivými rezortmi.

Nesrovnal vyzdvihol výraznú, 13-miliónovú dotáciu štátu na opravu ciest v Bratislave. „Som presvedčený, že na konci roka 2018 budú cesty v hlavnom meste SR v historicky najlepšom stave,“ uviedol. Ocenil i konkrétne uznesenia týkajúce sa železničnej dopravy – riešenia terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOP) i posilnenia železničných spojov v meste i v jeho okolí, ale i prípravy štúdie železničného uzla Bratislava.

Porozumenie pre nevyhnutnosť akcieschopnosti štátu vnímal primátor i v otázke sanácie toxickej skládky vo Vrakuni či problematiky náhradných nájomných bytov, ktorou sa má zaoberať medzirezortná pracovná skupina. Za dôležité považuje Nesrovnal i to, že relevantnými témami v diskusii štátu a hlavného mesta ostávajú otázky koncepcie financovania Bratislavy i posilnenia kompetencií hlavného mesta.

Môže vás zaujímať

Kontrola v Infra Services preukázala nehospodárnosť či zneužívanie postavenia