Jednou vetou

Rekonštrukciou kľúčového ilavského mosta chce župa zvýšiť jeho zaťažiteľnosť

Most v Ilave čaká rekonštrukcia, foto: tsk.sk
Priehradový most na krajskej ceste II/507 cez Vážsky kanál v Ilave chce župa tento rok kompletne zrekonštruovať. Zvýši sa tak nielen jeho zaťažiteľnosť, ale predĺži sa aj jeho celková životnosť.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) spravuje okrem ciest II. a III. triedy aj 641 mostných objektov. Jedným takýmto mostným objektom je aj priehradový most v Ilave, nachádzajúci sa na ceste II. triedy č. 507. „Most vedúci ponad Vážsky kanál v Ilave sa nachádza vo veľmi zlom stavebno-technickom stave, preto sme v roku 2016 vypracovali projektovú dokumentáciu na jeho rekonštrukciu. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukcie,“ uviedol Radovan Hladký, poverený riadením Odboru dopravy na Úrade TSK.

Most v Ilave tak po kompletnej diagnostike čaká sanácia, následne bude vyčistená povrchová oceľ i betónová konštrukcia. V ďalšej časti rekonštrukcie sa zrealizuje nová horizontálna konštrukcia mosta, tzv. mostovka. „Na oporách mosta bude vybudovaná nová železobetónová rímsa, staré zábradlie sa vymení za nové, zhotovia sa aj mostné uzávery či upravia betónové povrchy. Práce na vrchnej časti mosta a na cestnej komunikácii budú vykonávané za úplnej výluky dopravy na moste. Počas rekonštrukcie budú môcť účastníci cestnej premávky využívať dočasnú obchádzkovú trasu,“ doplnil Hladký. Pred začiatkom stavebných prác sa nad riekou vytvoria ochranné zariadenia, ktoré zabránia pádu vybúraného betónu do rieky. Zabezpečí sa tak aj adekvátna ochrana životného prostredia.

Most v Ilave, foto: tsk.sk

Obyvateľov Ilavy spoločne s primátorom Štefanom Daškom vzhľadom na kontinuálne poškodenie mosta plánovaná rekonštrukcia teší. „Oceňujeme prístup župana Jaroslava Bašku a vedenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v otázke rekonštrukcie mosta. Som rád, že sme u nich našli podporu a pochopenie. Pre občanov Ilavy a okolia za Váhom je funkčnosť mosta existenčnou otázkou,“ povedal primátor Ilavy.

Župnú pokladnicu by mala rekonštrukcia mostu v Ilave stáť predbežne takmer 390 tis. eur, pričom sa očakáva, že samotná realizácia opravy mosta by mohla prebehnúť počas tohto roka. Konkrétny termín realizácie prác závisí od priebehu procesu verejného obstarávania.

zdroj: Veronika Rezáková, tsk.sk

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru