Jednou vetou

Riaditeľ mestskej organizácie chce skončiť, mestské zastupiteľstvo ho nemohlo odvolať

ilustračné, archív

foto: TASR – František Iván

Podľa zákona o obecnom zriadení riaditeľov príspevkových organizácií na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Zákon nerieši mimoriadne situácie, aké v dôsledku koronavírusu vo fungovaní samospráv nastali.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave zatiaľ neodvolalo z funkcie riaditeľa Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Martina Turčana, ktorý požiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou k 31. marcu. Poslanci ho mali odvolávať 24. marca, zároveň mali dočasne poveriť niekoho vedením tejto mestskej organizácie. Mestské zastupiteľstvo však pre hrozbu koronavírusu nerokovalo.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava je príspevkovou organizáciou, Tučan je jej riaditeľom od 1. januára 2017. V súlade so Zákonníkom práce požiadal o skončenie pracovného pomeru dohodou k 31. marcu 2020. Podľa zákona o obecnom zriadení riaditeľa príspevkovej organizácie na návrh primátora odvoláva mestské zastupiteľstvo. Návrh primátora Petra Bročku rátal s odvolaním riaditeľa na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa však z dôvodu mimoriadnych opatrení na zabránanie šírenia koronavírusu nekonalo. Na tomto zastupiteľstve malo byť vyriešené aj dočasné vedenie tejto organizácie mesta, ktorá má v správe kultúrne a športové zariadenia mesta, organizuje aj kultúrne podujatia a čiastočne sa stará aj o zeleň v Trnave. Zákon situáciu, ktorá v dôsledku mimoriadnych okolností nastala, nerieši.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v súvislosti s terajšou situáciou s koronavírusom od novej vlády požaduje zmenu niektorých zákonov. Jednou z nich by mala byť zmena zákona o obecnom zriadení tak, aby umožnil poslancom zastupiteľstiev hlasovať per rollam – teda bez fyzickej prítomnosti, napríklad prostredníctvom e-mailu. Zákon sa bude musieť zrejme zmeniť aj v prípade účasti verejnosti na rokovaniach zastupiteľstva počas mimoriadnych situácií, akou je momentálne situácia s koroavírusom.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave musí do konca apríla vyriešiť aj obsadenie funkcie hlavného kontrolóra, ktorého volia poslanci. Podľa zákona sa musí jeho voľba uskutočniť počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra mesta Trnava, ktoré sa končí 30. apríla.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru