Ružinov rozdelil aj tento rok medzi novorodencov viac ako 60 tisíc eur

Ilustračné foto

TASR

Finančný príspevok, ktorý poteší každú domácnosť s bábätkom, odovzdali v bratislavskom Ružinove tento rok rodinám s 860 novorodencami.

Mestská časť na to vyčlenila viac ako 60 tisíc eur, čo predstavuje 70 eur na jedno dieťa. „Aj takýmto spôsobom sa snažíme podporovať mladé rodiny v Ružinove. Verím, že im finančný príspevok pomôže,“ podotkol starosta Ružinova Dušan Pekár.

Podmienkou na získanie príspevku pri narodení dieťaťa je, aby matka dieťaťa mala trvalé bydlisko na území mestskej časti. Otec s trvalým bydliskom v Ružinove môže získať príspevok, ak matka dieťaťa zomrela, ak bolo po nej vyhlásené pátranie, alebo ak bolo dieťa zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Oprávnenou je aj osoba s trvalým pobytom v Ružinove, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Môže vás zaujímať

Poslanci schválili finančný dar 10.000 eur pre mesto Prešov