Jednou vetou

Samosprávny kraj pridelil na obnovu kultúrnych pamiatok v regiónoch milión eur

Prešov

Foto: TASR/archív

Zmluvy o poskytnutí finančných príspevkov v celkovej výške milión eur vo štvrtok na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) podpísali úspešní žiadatelia v programe obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok v rámci Výzvy pre región. Samosprávny kraj podporí touto sumou 18 projektov.

V druhom programe výzvy doručili žiadatelia na Úrad PSK 28 žiadostí o poskytnutie dotácie v celkovej hodnote vyše 2,6 milióna eur. Požadovaná čiastka od samosprávy pritom predstavovala viac než 1,2 milióna eur. Po formálnej stránke však kritériá splnilo iba 18 z celkového počtu žiadostí. Milión eur pridelili žiadateľom krajskí poslanci na júnovom zastupiteľstve.

Najvyššiu dotáciu vo výške viac ako 133-tisíc eur získal Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na druhú etapu rekonštrukcie budovy na Baštovej ulici vybudovanú v rokoch 1904 – 1905, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie. „Z dotácie chceme pokračovať v druhej etape Diakonického domova pre seniorov so špecializovaným strediskom pre zdravotne ťažko postihnutých, ktorý tam momentálne zriaďujeme a pripravujeme celú budovu. Slúžiť bude pre 37 klientov. Čakajú nás ešte dve etapy rekonštrukcie, keďže dotácia nepokryje celé výdavky. Celkovo potrebujeme 1,6 milióna eur,“ uviedol dištriktuálny biskup Peter Mihoč s tým, že rekonštrukciu chcú ukončiť do konca budúceho roka.

Mesto Levoča získalo takmer 34-tisíc eur na vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie obnovy meštiackeho domu na Námestí Majstra Pavla 47 v Levoči, ktorá je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. „Tento objekt v súčasnosti slúži ako galéria mesta, do rekonštrukcie sme pred štyrmi rokmi investovali zhruba stotisíc eur. Teraz ideme opravovať zadný trakt objektu, ktorý využijeme na bývanie, servisné stredisko, plánujeme tam zriadiť aj regionálnu informačnú kanceláriu. Nehnuteľnosť chceme opraviť do plne funkčného stavu. Celková oprava vychádza na 180-tisíc eur a ďalšie finančné prostriedky poskytne mesto a ministerstvo kultúry, čiže financovanie bude trojzdrojové,“ uviedol primátor Levoče Miroslav Vilkovský.

Za dotačné peniaze zrekonštruujú aj zvonicu v Kežmarku, zreštaurujú bočný oltár v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove a tiež dokončia rekonštrukcia Kaštieľa v Krížovej Vsi. Okrem toho zrekonštruujú strecha a obnovia fasádu na kostoloch viacerých farností v PSK. V Radaticiach vďaka financiám obnovia zeleň, detské ihrisko či doplnia prvky drobnej architektúry.

„Aj keď sme pre koronakrízu chceli dotačné programy stopnúť, napokon sme sa ich rozhodli ponechať. Myslím si, že to bol dobrý krok podporiť regióny, ktoré by si v tomto náročnom období určite nemohli dovoliť robiť rekonštrukčné práce svojich kultúrnych pamiatok. Už vlani sa ukázalo, že Výzva pre región je dobrý nástroj, ako pomôcť regiónom. Verím, že tieto finančné prostriedky budú využité pre prospech poberateľov a niečo tu po sebe zanechajú,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

V rámci Výzvy pre región bolo v tomto roku vyčlenených celkovo 3,2 milióna eur. Okrem programu obnovy kultúrnych pamiatok je milión eur určený aj na podpora cyklodopravy a cykloturizmu, a tiež podporu výstavby a rekonštrukcie športovísk v kraji. Pre program podpory zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti bolo vyčlenených 200-tisíc eur.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru