Jednou vetou

Skalica musí vrátiť za cyklotrasy finančné prostriedky vo výške 455-tisíc eur

Ilustračné foto

TASR

Mesto Skalica musí vrátiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR finančné prostriedky v sume 455.910,68 eura. Informuje o tom správa, ktorú poslancom Mestského zastupiteľstva predloží prednostka Mestského úradu v Skalici Eva Lukianová na najbližšom Mestskom zastupiteľstve 13. februára.

Mesto získalo v roku 2012 v rámci projektu Cyklotrasy bez hraníc – ako vedúci partner projektu – sumu 804.341,38 eura. Zmluvu s MPRV za mesto Skalica podpísal vtedajší primátor Stanislav Chovanec. „Projekt bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 a jeho cieľom bolo vybudovanie asfaltových cyklotrás do Zlatníckej doliny a k vodnej nádrži Mlynky. Fyzická realizácia projektu prebehla v júli a auguste 2013, pričom projekt bol finančne ukončený 22. decembra 2014,“ uvádza sa v správe.

Dopravné peklo v Bratislave. Prišiel Vallo s dobrým riešením alebo ide len o reklamný trik?

V októbri 2017 vykonalo ministerstvo kontrolu, pri ktorej boli zistené viaceré nedostatky. Celkovo kontrola skonštatovala, že ani na jednom z hodnotených úsekov sa nedosiahli projektom stanovené hrúbky asfaltových zmesí. Výsledkom kontroly boli predbežne identifikované neoprávnené výdavky projektu v sume 788.166,38 eura.

Zástupcovia mesta podali následne dve námietky proti týmto kontrolným zisteniam. V novembri 2018 bola mestu doručená z MPRV žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov v sume 455.910,68 eura. „Mesto Skalica sa rozhodlo vrátiť finančné prostriedky formou splátok. Bola podpísaná dohoda o splátkach s MPRV SR. Splátkový kalendár je schválený na 36 mesiacov, pričom mesačná splátka je v sume 12.664 eur. Posledná, 36. splátka má splatnosť 15. decembra 2021 a bude v sume 12.670,68 eura,“ píše sa v správe.

Špeciálny turistický vlak aj v zime prepojí Košice a Slovenský raj

Na základe zistených skutočností zástupcovia mesta zvažujú kroky, ktoré vyplynuli z uvedenej situácie. „Podanie prípadnej žaloby so zreteľom na jej prípadnú úspešnosť – uplatniť zodpovednosť za škodu pri nedodržaní zmluvy pri vykonávaní stavebného dozoru spoločnosťou LM PLAN a preskúmanie vyvodenia prípadnej zodpovednosti vedenia mesta a zamestnancov mesta v súvislosti s neuplatnením zodpovednosti za chyby diela, t.j. reklamácie nekvality a zároveň nepodania žaloby za bezdôvodné obohatenie sa dodávateľa diela,“ uvádza sa v správe.

Môže vás zaujímať

V kremnických horách hľadajú nezvestného 22-ročného Miroslava