Jednou vetou

Skládkovanie odpadu má v meste Žiar nad Hronom klesajúcu tendenciu

Ilustračná foto

Foto: TASR

Vývoj nakladania s komunálnymi odpadmi (KO) má v Žiari nad Hronom podľa miestnej samosprávy pozitívny trend. Za posledné tri roky má skládkovanie mierne klesajúcu tendenciu a množstvo odpadov určených na zhodnotenie rastúcu tendenciu.

Kým v roku 2015 bolo na skládku uložených celkom 77 percent odpadu, v roku 2016 to bolo 68 percent a vlani len 66 percent. Zvýšil sa tak aj podiel odpadov odovzdaných na zhodnotenie z 23 percent v roku 2015 na 34 percent v roku 2017. Vyplýva to zo Správy o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom za rok 2017.

Prečítajte si tiež: Skládka Vlčie hory má problém s nelegálne ukladaným odpadom

Kompetentní v nej ďalej konštatujú, že celkovo bolo vlani vyzbieraných 6064,19 tony odpadov, čo je oproti roku 2016 medziročný nárast o 187,96 tony (3,2 percenta). Tento nárast je však spôsobený najmä zvýšením množstva zeleného biologicky rozložiteľného odpadu a objemného odpadu.

„Pozitívny trend nastal v znížení množstva zmesového KO, čo by malo byť odrazom jednak zavedenia zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jednak dôslednejšieho triedenia obyvateľov,“ konštatuje sa v správe s tým, že medziročný pokles zmesového KO je v objeme o 55,24 tony (2 percentá).

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru