Jednou vetou

Spevácky zbor učiteľov mesta a okresu Levice Domovina slávi 50. výročie vzniku

Ilustračné foto

Foto: pixabay.com

Zmiešaný Spevácky zbor učiteľov mesta a okresu Levice Domovina oslavuje 50. výročie svojho vzniku. Ako TASR informoval tajomník zboru Stanislav Titurus, vznikol v septembri 1967 ako stavovský zbor učiteľov Levického okresu.

Jeho existenciu a činnosť vo vtedajšom Československu morálne a najmä finančne podporoval odbor školstva pri Okresnom národnom výbore Levice.

O kvalitu sa starala Margita Grébnerová

„Počet členov za niekoľko rokov po založení narástol až na 80 spevákov a speváčok. Spievali v ňom okrem učiteľov základných umeleckých škôl aj pedagógovia stredných, základných a materských škôl mesta a okresu Levice. O spevácku kvalitu hudobného prejavu sa vtedy starala vyštudovaná operná speváčka a riaditeľka Ľudovej školy umenia Margita Grébnerová, ktorá zbor dirigovala spolu s ďalšou hudobnou osobnosťou Františkom Zborovjanom, riaditeľom gymnázia v Šahách,“ povedal Titurus.

Repertoár tvorili skladby a hudobné diela slovenských, českých a zahraničných skladateľov a autorov. „Domovina neustále počas svojej existencie spolupracovala s mestom Levice a svojimi vystúpeniami obohacovala a spríjemňovala kultúrno–spoločenské akcie v meste, okrese a na celom Slovensku. Svojimi výkonmi a kvalitou umeleckého prejavu sa zbor prepracoval do širšej špičky vokálnych telies na Slovensku,“ dodal tajomník zboru.

Repertoár prispôsobujú počtu členov

Okrem spomínaných podujatí zbor vystupoval na výchovných koncertoch pre žiakov a študentov škôl, slávnostných aktoch či výročiach.

„Osobitnými boli vystúpenia a reprezentácia v zahraničí, a to na súťažiach a festivaloch v Maďarsku, Bulharsku či Rakúsku. Demokratizačný proces po novembri 1989 paradoxne zasiahol Domovinu deštrukčne. Nenašli sa finančné prostriedky na podporu činnosti tohto umeleckého telesa, čo sa rýchlo negatívne odrazilo na počte členov, pretože do Levíc, kde má zbor sídlo, postupne prestali dochádzať členovia zo Šiah, Želiezoviec a podobne. Pri nižšom počte členov sa muselo tiež prihliadať na náročnosť a výber skladieb a prispôsobenie repertoáru,“ vysvetlil Titurus.

Nedostatok nových spevákov

Zbor odvtedy zápasí s nedostatkom nových spevákov a hlasov v jednotlivých hlasových zaradeniach, čo súvisí aj so súčasným trendom a nízkym záujmom o zborový spev a tento druh umenia.

„Spevokol Domovina aj napriek týmto skutočnostiam funguje a je činný vďaka láske k spevu a vďaka hlbokým, priateľským vzťahom súčasných členov, medzi ktorými sú ešte dvaja z jeho zakladajúcich členov. Je to Vincent Mozdík, bývalý učiteľ a dlhoročný riaditeľ Domu Matice slovenskej v Leviciach, a Irena Bystrá, učiteľka na dôchodku,“ dodal tajomník zboru.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru