Jednou vetou

Správa ciest zastavila práce na moste v Martine a objednala doplnkovú diagnostiku

Ilustračná foto.
Ilustračné foto

Foto: TASR

Ďalší postup prác na moste na ceste I/18 v Martine-Priekope, na ktorom pozastavili práce z dôvodu značného poškodenia betónov na spodnej stavbe, určí Slovenská správa ciest (SSC) na základe záverov diagnostiky a ekonomického porovnania. TASR o tom informovala hovorkyňa SSC Lucia Karelová.

„Objednávateľ objednal u projektanta vypracovanie doplnkovej diagnostiky spodnej stavby a zjednodušenú projektovú dokumentáciu s ekonomickým porovnaním s existujúcim projektom v termíne do konca roka 2018,“ doplnila hovorkyňa SSC.

Vieme prví: Korupčný enviroškandál. Úplatky mal brať funkcionár Most-Híd Rastislav Žitný

Prezident Stavebnej komory Slovenskej republiky (SKSR) Ivan Pauer upozornil, že v posledných dňoch sa objavili závažné problémy s konštrukciou Mosta SNP v Bratislave a rekonštruovaného mosta v Martine. Ten má podľa neho výrazne väčšie poškodenia, ako predpokladal projekt, na základe ktorého bola vysúťažená jeho obnova. „Pre životnosť a bezpečnosť mostov sú mimoriadne dôležité pravidelné priebežné odborné obhliadky všetkých konštrukčných častí. Pravidelné kontroly a priebežné opravy znižujú riziká kolíznych stavov mostov a tiež znižujú technickú a finančnú náročnosť generálnych opráv,“ uviedol Pauer.

„Stavebná komora v tejto súvislosti opätovne poukazuje na ďalšiu dieru v slovenskej legislatíve pre stavebníctvo – na chýbajúce odstupňovanie projektovej prípravy. Ale hlavne na chýbajúcu zákonom upravenú povinnú kontrolu projektovej dokumentácie pred podaním na stavebné konanie, do výberového alebo verejného obstarávania, hlavne však pred začatím stavebných prác. Kontrolou projektu by sa určite predišlo pozastaveniu výstavby pre jeho chyby a tiež by sa predišlo oddialeniu termínu ukončenia prác so zvýšením pôvodnej ceny,“ podotkol prezident SKSR.

FOTO: Požiar na trhoch narobil obrovské škody

Zdôraznil, že viac ako dve desiatky rokov na Slovensku chýba systém, kontrola a poriadok v stavebníctve. „Od projektovej prípravy až po odovzdanie stavby. Aj preto tu teraz máme rastúci trend problémov s bezpečnosťou mostov, s budovami aj v štátnom vlastníctve. Nazdávame sa, že je skutočne najvyšší čas správať sa k mostom, cestám, verejným budovám a vôbec k stavbám infraštruktúry konečne zodpovedne. Stavby treba pravidelne odborne kontrolovať, udržiavať a opravovať, aby nám bezpečne slúžili. Zvlášť, keď sa slovenskej ekonomike výborne darí,“ dodal Pauer.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru