Jednou vetou

Stará Ľubovňa plánuje rekonštrukciu dôležitej križovatky

Ilustračná foto

Foto: TASR

Mesto Stará Ľubovňa plánuje zrekonštruovať ďalšiu dôležitú križovatku. Minulý týždeň sa totiž v rámci zasadnutia komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia pôsobiacej pri mestskom zastupiteľstve opäť otvorila otázka dopravnej situácie v meste.

 „Jedným z riešení kritických bodov dopravnej infraštruktúry je aj plánovaná prestavba existujúcej križovatky ulíc Tatranská a Okružná na kruhový objazd, ktorá získava čoraz reálnejšie kontúry,“ uviedol primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko. Tá by mala zabezpečiť zvýšenie výkonnosti križovatky a prispieť k plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Na zasadnutí komisie podala podrobné informácie  stave rozpracovanej projektovej dokumentácie plánovaného kruhového objazdu projektantka stavby Janka Dunajská. Zúčastneným vysvetlila výber tvaru a veľkosti kruhového objazdu, priblížila jeho pozitíva i pozitíva iných riešených stavebných objektov. „Najvhodnejšia alternatíva navrhnutej okružnej križovatky disponuje vonkajším priemerom 36 metrov a napája štyri ramená,“ uviedla. V súvislosti s úpravou kruhovej križovatky by sa pristúpilo aj k obnove chodníkov a osvetlenia, zvýšil by sa tiež počet parkovacích miest.

Predpokladaná výška finančných prostriedkov použitých na vybudovanie kruhového objazdu sa na základe spracovanej projektovej dokumentácie pohybuje na úrovni okolo 400.000 eur. Radnica predpokladá, že samotné práce sa zrealizujú až v priebehu rokov 2019 a 2020. „Jednou z dlhodobých priorít je tiež odľahčenie dopravy v centre mesta. Intenzívne pracujeme na majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov na Vansovej ulici, kde plánujeme vybudovať pozemnú komunikáciu spájajúcu Okružnú a Levočskú ulicu. V prípade vybudovania kruhového objazdu pri starom cintoríne by sa zabezpečilo prepojenie Tatranskej a Okružnej ulice s ulicou Popradskou plynulé napojenie na cestu prvej triedy I/68,“ doplnil Tomko.

Realizáciou dlhoočakávaného juhovýchodného obchvatu, kde ľubovnianska samospráva a Prešovský samosprávny kraj v súčasnosti čakajú na schválenie strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility, by sa tak do veľkej miery odľahčila doprava v centre mesta, predovšetkým na Námestí sv. Mikuláša. „Riešenie čoraz viac kritickej dopravnej situácie v meste by tak znamenalo aj zvýšenie atraktívnosti Námestia sv. Mikuláša ako pamiatkovej zóny z pohľadu domácich obyvateľov i turistov,“ uzatvára primátor.

Môže vás zaujímať

Na Pustom hrade sa uskutočňuje aktuálne najväčší archeologický výskum na Slovensku