Jednou vetou

Staré Mesto pokračuje v doručovaní územného rozhodnutia pre projekt Eurovea II

Starostka bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Zuzana Aufrichtová

foto: TASR – Dano Veselský

Bratislavské Staré Mesto pokračuje v doručovaní územného rozhodnutia pre projekt Eurovea II, v rámci ktorého má na ľavom brehu Dunaja vyrásť prvý mrakodrap v Bratislave, hoci je stále presvedčené, že nebolo vydané v súlade so zákonom. Na margo obnovenia dočasne pozastaveného doručovania predmetného rozhodnutia to na piatkovom brífingu uviedla staromestská starostka Zuzana Aufrichtová.

aktualizované: 18:01

„Nesúhlasím s týmto stavom, ale nemám mandát ani zákonnú moc, aby som to zvrátila. Stav je dnes taký, že doručovanie dobehne a bude sa postupovať tak, ako sa má. To znamená, že rozhodne druhostupňový stavebný úrad ako odvolací orgán,“ skonštatovala Aufrichtová. Na úradnej tabuli mestskej časti je v súčasnosti opätovne zverejnené pôvodné územné rozhodnutie a plynie zákonná lehota na doručenie rozhodnutia všetkým kompetentným subjektom.

VAJNORY: Vlček rieši po Mrvovi spornú výstavbu

S celou vecou sa tak bude musieť vyrovnať okresný úrad. Ak sa však voči vydanému rozhodnutiu nikto neodvolá, bude územné rozhodnutie podľa starostky platiť v takej forme, v akej bolo vydané. „Ale uvidíme, lebo máme informácie, že v rámci doručovania boli účastníci konania, ktorí si vyžiadali nahliadnuť do spisu a pripravovali si podklady. Ako s nimi naložia, to je teraz, v podstate, v ich rukách a na ich rozhodnutí,“ poznamenala Aufrichtová.

Spoločnosť J&T Reak Estate víta rozhodnutie o znovu vyvesení územného rozhodnutia. Výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán však nesúhlasí so spochybňovaním vydaných rozhodnutí. „Stavebný úrad podľa nás konal správne vo veci záväzných stanovísk. V lete 2018 prerušil konanie a dal opätovne posúdiť súlad s územným plánom územnoplánovaciemu orgánu Hl. mesta SR Bratislava. To následne potvrdilo svoje pôvodné záväzné stanovisko. Na základe tohto potvrdeného záväzného stanoviska bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Eurovea II,“ uviedol v tejto súvislosti Pelikán.

Územné rozhodnutie k projektu Eurovea 2 podpísal bývalý starosta Starého Mesta Radoslav Števčík ku koncu svojho volebného obdobia. Pre dátum jeho podpísania ho súčasná šéfka staromestskej samosprávy skritizovala už začiatkom mesiaca s tým, že na jeho podpísanie už v tom čase nemal mandát a informácie o územnom rozhodnutí jej boli zatajené.

Števčík však tvrdenia dôrazne odmieta. „Mandát starostu sa nekončí voľbami, ale dňom odovzdania úradu, dovtedy je jeho povinnosťou zabezpečiť fungovanie úradu,“ zdôraznil Števčík, ktorý je presvedčený, že územné rozhodnutie je zákonné, rešpektuje obmedzenia chrániace verejný záujem a neohrozuje ho.

Števčík podpísal na konci funkcie územné rozhodnutie pre Eurovea 2

Krátko po vyvesení na úradnú tabuľu a začatí doručovania územného rozhodnutia však mestská časť jeho doručovanie pozastavila a z úradnej tabule zvesila. Starostka tento krok označuje síce za neštandardný, ale svoje konanie obhajuje poukazujúc na nedodržanie stavebného zákona. Staromestský stavebný úrad sa totiž podľa nej nezaoberal povinnosťou zosúladiť záväzné stanoviská dvoch dotknutých orgánov, a to hlavného mesta a Ružinova.

Tie svoje stanoviská, v ktorých posudzovali súlad návrhu s územným plánom hlavného mesta vydali s rôznym záverom, keď záväzné stanovisko ružinovskej samosprávy bolo nesúhlasné a stavebný úrad naň pri rozhodovaní neprihliadal. Podľa stavebného zákona nie je pritom možné vydať vo veci rozhodnutie, kým nie sú stanoviská zosúladené. Na otázku, aký mal podľa nej bývalý starosta dôvod na podpísanie rozhodnutia napriek tomuto faktu, sa vyjadriť nechcela. „Nejdem domýšľať,“ poznamenala Aufrichtová s tým, že ide o chvatné, nelogické konanie. S exstarostom Radoslavom Števčíkom sa TASR zatiaľ skontaktovať nepodarilo.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru