Jednou vetou

Starú Ľubovňu čaká veľké upratovanie, odpad zhromaždí na 17 stanovištiach

Ilustračná foto

TASR

Mesto Stará Ľubovňa čaká po veľkonočných sviatkoch jarné upratovanie. Oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Mestského úradu (MsÚ) v Starej Ľubovni v spolupráci s mestskými spoločnosťami Ekos a Slobyterm a príspevkovou organizáciou VPS, bude v tejto súvislosti koordinovať práce súvisiace s tohtoročným jarným upratovaním. „Ide o čistenie mesta od nahromadených nečistôt, ktoré ostali na verejných priestranstvách po zimnom období,“ informoval Miroslav Pristáš z referátu životného prostredia a civilnej ochrany MsÚ.

Na 17 stanovištiach v lokalitách individuálnej bytovej výstavby, budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na zmesový a bio odpad. Zvoz nahromadených odpadov v častiach mestských sídlisk zabezpečia mestské spoločnosti podľa dohodnutej rajonizácie. „Týmto občanov zároveň upozorňujeme, že spaľovanie bio odpadov zo záhrad je v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch na území mesta zakázané,“ zdôraznil Pristáš s tým, že k dispozícii budú práve spomínané kontajnery na bio odpad. Určené sú na zvoz konárov stromov a kríkov, buriny, hrabaného lístia a trávy, či odpadového dreva, kôry, šúp z ovocia a zeleniny, ale aj starej črepníkovej zeminy a drevného popola. „Obsah týchto kontajnerov bude pravidelne odvážať spoločnosť Ekos, ktorá z neho následne vyrobí kompost,“ dodal Pristáš.

Termín prác v rámci akcie Upracme si svoje mesto je predbežne stanovený na obdobie od stredy 4. apríla a trvať bude týždeň v závislosti od vhodných klimatických podmienok. Na upratovaní mesta sa okrem mestských spoločností budú podieľať aj pracovníci vykonávajúci aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru