Jednou vetou

Štát zaplatil Spišskej Belej 194-tisíc eur za obmedzenie hospodárenia v lesoch

Ilustračná foto

foto: hlavne.sk

Štát zaplatil mestu Spišská Belá takmer 194.000 eur za obmedzenie hospodárenia v mestských lesoch. Primátor Štefan Bieľak informoval, že Okresný úrad v Prešove vyhovel žiadosti belianskej radnice a začiatkom tohto roka rozhodol o priznaní majetkovej ujmy.

„V uvedenej sume sú aj náklady za spracovanie znaleckého posudku. Priznaná ujma sa týka obmedzenia hospodárenia v mestských lesoch nachádzajúcich sa v národných prírodných rezerváciách Belianske lúky a Pálenica, obe sú v 5. stupni ochrany, a to za obdobie rokov 2015 a 2016,“ konkretizoval Bieľak s tým, že prostriedky boli na účet mesta uhradené začiatkom marca.

Ide o zdroje, ktoré mesto môže použiť na akýkoľvek účel, nie sú zo zákona účelovo viazané, nakoľko ide o ujmu spôsobenú vlastníkovi lesa, teda mestu a nie o dotáciu určenú pre obnovu lesa. Podľa vyjadrenia primátora však peniaze radnica použije výlučne pre potreby mestských lesov, najmä na obnovu lesných porastov. „Postupne poskytneme tieto financie ako účelovú dotáciu z rozpočtu pre mestskú spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá s.r.o.. O ich konkrétnom časovom a vecnom použití rozhodne vedenie tejto spoločnosti, ktorá priebežne bude žiadať radnicu o uvoľnenie potrebnej sumy z tejto ujmy,“ objasnil Bieľak.

Podľa riaditeľa Lesov mesta Spišská Belá Františka Pisarčíka sa tieto financie použijú postupne v priebehu dvoch až troch rokov. Pre rok 2018 už poslanci tamojšieho Mestského zastupiteľstva na svojom minulotýždňovom zasadnutí schválili zo spomínanej ujmy uvoľniť dotáciu vo výške 50.000 eur na obnovu lesov. „Konkrétne pôjde o nákup sadeníc a obnovu kalamitného územia,“ doplnil pre TASR Pisarčík. Lesy mesta Spišská Belá v súčasnosti obhospodarujú takmer 4700 hektárov územia v rôznych stupňoch ochrany, pritom viac ako tretina je v najprísnejšie chránenej oblasti.

„V budúcich rokoch budeme môcť požadovať ujmu za obmedzenie hospodárenia v mestských lesoch za iné lesné porasty len dovtedy, kým nebude vyhlásená zonácia na území Tatranského národného parku. Potom už požadovanie finančnej ujmy natrvalo nahradí platenie pravidelného ročného nájomné za tie pozemky, na ktorých bude obmedzené hospodárenie z titulu ochrany prírody. Nájomné bude pritom mestu platiť štát,“ uzatvára primátor.

Môže vás zaujímať

Na tajch Klinger sa vrátila plaváreň, finálny projekt má mať hodnotu 70-tisíc eur