Jednou vetou

Stav vodnej stavby Hať Strážske nie je podľa SVP možné spájať so stavom mosta

Most cez rieku Laborec v Strážskom, na ktorom došlo v pondelok (14. 10.) k zrúteniu časti chodníka, bude potrebovať takmer kompletnú rekonštrukciu.

FOTO TASR - Roman Hanc

Hodnotiť stav betónových, prípadne kovových konštrukcií vodnej stavby Hať Strážske na základe vizuálneho pozorovania, je nezodpovedné a nie je možné ho stotožňovať so statickými problémami mostovky na mostnom objekte.

V reakcii na medializované informácie, podľa ktorých je jednou z možných príčin havárie mosta pri Strážskom aj nie práve dobrý stav objektu spomínanej vodnej stavby, to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

Most v Strážskom bude potrebovať takmer kompletnú rekonštrukciu

„Nehovoriac o tom, že rieky tu boli skôr ako mosty, ktoré sa ponad nich budujú. Dimenzovanie mostných konštrukcií prirodzene počíta s faktom, že ich bude voda obmývať, prípadne špliechať na nich a bude na nich vyvíjaný s tým spojený vplyv. Preto je tu pravidelné sledovanie technického stavu a následná starostlivosť samozrejmá,“ upozornil hovorca.

Vodná stavba Hať Strážske bola vybudovaná na rieke Laborec v jeho riečnom kilometri 58,100 za účelom dodávky technologickej výroby Chemko Strážske a dodávku vody pre závlahy. Vodná stavba je na základe rozhodnutia poverenej nezávislej, organizácie pre výkon technicko–bezpečnostného dohľadu zaradená do III. kategórie, pričom jej správu a výkon dohľadu nad jej prevádzkou vykonáva SVP.

„Posledná kontrola stavu bola vykonaná v auguste 2019 a výsledky sú zaznamenané v záznamoch, budú predložené aj krízovému štábu. Na základe týchto skutočností bola vodná stavba hodnotená ako bezpečná a prevádzkyschopná. Predpokladáme taktiež, že pravidelné sledovanie stavu predmetného mostného objektu vie relevantne dokázať aj jeho správca, ktorý sa zrejme snaží odpútať pozornosť od preukázania svojich povinností a hodiť podozrenie na iných,“ skonštatoval Bocák.

FOTO a VIDEO: Nivy v Bratislave naberajú takmer finálny vzhľad

Správca toku začne v budúcom týždni aj napriek absencii statického posudku, ktorý podľa SVP napriek prísľubu správca mosta nepredložil, so sanáciou hate a jej následnou opravou. Cieľom je zamedziť prípadným následkom zvýšených prietokov v toku.

Most cez rieku Laborec v Strážskom, na ktorom došlo v pondelok (14. 10.) k zrúteniu časti chodníka, bude potrebovať takmer kompletnú rekonštrukciu. Rozsah a spôsob prác bude známy do mesiaca. Informoval o tom v stredu (16. 10.) predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka počas stretnutia krajského krízového štábu v stredu popoludní.

„Momentálne nevieme povedať, čo spôsobilo tento stav. Je tu viacero možností. Treba si uvedomiť, že sa tu nachádza aj vodné dielo, tiež nie je v najlepšom stave a kondícii. Statik bude približne tri týždne vyhodnocovať a diagnostikovať celý stav mosta. Od tohto statického posudku my budeme vedieť, akým spôsobom, a čo všetko treba na tomto moste zrekonštruovať,“ uviedol Trnka.

Môže vás zaujímať

V areáli Holíčskeho zámku sa uskutoční projekt Cibula Fest +