Jednou vetou

Stavebný úrad zastavil práce na kontroverznej stavbe pod Mostom SNP

Stavba z drevenej konštrukcie pod Mostom SNP na petržalskej strane 12. mája 2018 v Bratislave

foto: TASR

Nad ostro kritizovanou výstavbou pod bratislavským Mostom SNP bol v uplynulých dňoch vykonaný štátny stavebný dohľad. Stavebný úrad na základe zistení priamo na mieste zápisom do stavebného denníka zastavil začaté práce na tejto stavbe, preštuduje si dokumentáciu, ktorú stavebník - spoločnosť Zemegula pri dohľade predložil a rozhodne o ďalšom postupe. Pre TASR to povedala Silvia Vnenková z miestneho úradu v bratislavskej Petržalke.

Podľa výsledkov vykonaného štátneho stavebného dohľadu na nástupnom priestore do reštaurácie UFO na Moste SNP stavebník časť prác uskutočnil za účelom odstránenia havarijného stavu časti objektu mosta. Na tie v januári stavebný úrad vydal predbežné povolenie na začatie prác. Stavebník však uskutočnil aj opravy a stavebné úpravy nad rámec pôvodne statikom navrhnutých opráv. „Predložením dokumentácie od statika orgánu štátneho stavebného dohľadu však preukázal, že po začatí vykonávania opráv a udržiavacích prác zistil väčšie a zásadnejšie ohrozenie nosnej funkcie statických častí konštrukcie, vrátane schodísk, než sa pôvodne predpokladalo, a preto bolo nevyhnutné realizovať väčší zásah,“ uviedla Vnenková.

Nesrovnal: Vo veci prác pod Mostom SNP čakám na správu zo stavebného dohľadu

Firma Zemegula však podľa jej slov tento zväčšený rozsah potrebných opráv havarijného stavu stavebnému úradu neohlásila, ani nepožiadala o ich povolenie. Okrem toho taktiež nad rámec nevyhnutných opráv a stavebných úprav zabezpečujúcich odstránenie havarijného stavu a stability mosta začala firma realizovať novú konštrukciu dvojpodlažnej stavby.

Pod Mostom SNP buduje firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu, vyhliadku UFO i pláž pri Dunaji, zrejme cyklistické a turistické centrum. Vyplýva to z materiálov k predĺženiu prenájmu pozemkov tejto firme, ktoré schvaľovalo v minulom i predminulom roku bratislavské mestské zastupiteľstvo. Proti prebiehajúcej stavbe sa však zdvihla vlna kritiky. Krajský pamiatkový úrad Bratislava pre TASR uviedol, že žiadne práce na Moste SNP neodsúhlasil a neevidoval od hlavného mesta či stavebníka žiadosť o rozhodnutie v tejto veci.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tvrdí, že rozumie rozhorčeniu Bratislavčanov a ako povedal, sám ho aj zdieľa. „O tom najnovšom vývoji pod Mostom SNP neboli informovaní oni, ale ani mesto,“ uviedol. Spolu so starostom Petržalky Vladimírom Bajanom sa dohodli na štátnom stavebnom dohľade nad touto výstavbou. Stavebníka primátor v máji tiež požiadal o okamžité zastavenie prác. Firma Zemegula na otázky TASR doteraz nereagovala.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru