Jednou vetou

Študenti v Kysaku si vyskúšali zásah pri simulovanej hromadnej dopravnej nehode

Cvičenie sa konalo 13. apríla 2018 v Kysaku vo výcvikovom stredisku Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach s účasťou aj ďalších zložiek Integrovaného záchranného systému

foto: TASR

Budúci záchranári, študenti druhého a tretieho ročníka odboru urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove si v piatok v praxi vyskúšali, ako postupovať pri hromadnom postihnutí osôb. Modelová situácia navodila stav hromadnej dopravnej nehody štyroch osobných motorových vozidiel a dodávky prevážajúcej migrantov, pričom vypukol požiar a zranilo sa 20 osôb.

Výsledkom boli zranené osoby s rôznym stupňom závažnosti poranenia. Taktické cvičenie sa konalo v lesnom prostredí v Kysaku, v areáli výcvikového strediska Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Na výcviku sa zúčastnilo 44 študentov.

Vedúca Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti Danka Boguská uviedla, že ide o pilotný projekt, ktorý je súčasťou výučby v tomto odbore. Doteraz sa ich študenti zúčastňovali na taktických cvičeniach profesionálnych zložiek Integrovaného záchranného systému, kde záchranárom poslúžili ako figuranti. Cieľom tohto cvičenia bolo precvičiť manažérske schopnosti samotných študentov na veliteľských pozíciách. Kým študenti druhých ročníkov poslúžili svojim starším spolužiakom ako figuranti, tretiaci už museli zvládnuť pozíciu zachraňujúcich zložiek, čiže veliteľské pozície, čo sa vyžaduje od skutočných záchranárov.

Úlohou študentov bolo za pomoci profesionálov dostať zakliesnených ľudí z vozidiel. Všetkých zranených museli odniesť do bezpečia – hniezda záchrany a zhodnotiť ich zdravotný stav podľa závažnosti. Zlomeniny na mieste zafixovali. Tretiačka Renáta Zmijová konkretizovala, že stupeň závažnosti sa označuje farbou, pričom čierna znamená smrť, červená najzávažnejšie zranenie, žltá menej závažné a zelenou farbou sa označí chodiaci pacient. Jej úlohou bolo zapísať zistené informácie a zadeliť pacientov na transport do nemocnice.

„Chceme našich študentov v rámci prípravy do budúcej praxe pripraviť aj na riešenie udalostí s hromadným postihnutím osôb. Na teoretickej báze výučbu absolvovali v rámci štúdia a v praktickej podobe si to mohli vyskúšať tu, na simulovanej dopravnej nehode, kde sa zranilo viacero osôb a pri zásahu sa zúčastňovali aj ostatné spolupracujúce zložky Integrovaného záchranného systému. Študentom sme to trochu skomplikovali tým, že sme im zadali úlohu nehody migrantov. Pretože v dnešnej dobe sa stretávame v teréne aj so zranenými osobami z cudziny, s ktorými musia vedieť komunikovať,“ uviedla Boguská. Ďalej dodala, že projekt by chceli realizovať aj v budúcnosti.

Na Fakulte zdravotníckych odborov PU študuje okolo 1000 študentov vo viacerých odborov, na bakalárskom stupni odboru urgentná zdravotná starostlivosť je zhruba 150 študentov dennej aj externej formy.

Na výcviku sa študenti stretli s ťažkou záchranárskou technikou. Akciu pripravili za účasti profesionálnych záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému: Poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby – Falck Záchrannej a Záchrannej služby Košice, Hasičského a záchranného zboru a Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru