Jednou vetou

Študenti v Žiline diskutovali o Európskej únii na podujatí #MYSMEEÚ

Diskusia #MYSMEEÚ na pôde Žilinskej univerzity v Žiline 8. marca 2018

foto: facebook.com

O Európskej únii (EÚ) diskutovali vo štvrtok študenti na pôde Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline na podujatí #MYSMEEÚ s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, predstaviteľmi politického života a rôznych zložiek občianskej spoločnosti.

ŽU je podľa jej rektorky Tatiany Čorejovej súčasťou európskeho vzdelávacieho aj výskumného priestoru. „Žijeme medzinárodný týždeň, na celej univerzite sú rôzne akcie. Takže vítame, že sa môžeme rozprávať o európskych záležitostiach a perspektívach v tejto oblasti. Študentov zaujímajú vecí, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Či otázka zamestnanosti, alebo možnosti štúdia v zahraničí, uplatniteľnosti na európskom trhu. Nás zaujímajú možnosti rozširovania spolupráce – aké sú brzdy, aké sú možnosti, čo všetko môžeme robiť v tejto oblasti, akým spôsobom sa zapojiť do európskych projektov,“ povedala Čorejová.

Generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí MZVaEZ SR Alexander Micovčin doplnil, že ide o jedno zo šnúry podujatí, ktoré chce ministerstvo preniesť do regiónov. „Diskutovať s občanmi a prioritne s mladými ľuďmi o EÚ, o jej hodnotách, pozitívach i negatívach. Toto podujatie nadväzuje na minuloročné akcie v štyroch slovenských mestách, ktoré tento rok pokračovali Národným konventom v Bratislave,“ uviedol Micovčin.

„Chceme diskutovať o budúcnosti EÚ a povedať, že my sme EÚ. Že sme súčasťou veľkého celku, zatiaľ stále ešte dvadsať osmičky, a máme záujem, aby tento náš integračný celok prosperoval. Podpora EÚ je podľa štatistík vysoká aj medzi mladými. Pretože benefity, ktoré poskytuje členským štátom a ich občanom, sú hmatateľné. Či už je to mobilita, voľné cestovanie, možnosti štúdia v rôznych krajinách. Takže to vnímajú pozitívne. Otázka je, ako to vedia mladí využiť. Preto je dobré s nimi diskutovať,“ dodal generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí MZVaEZ.

Môže vás zaujímať

Ľadovým expresom v aktuálnej sezóne cestovalo viac ako 960 návštevníkov