Jednou vetou

Súd rozhodol o neplatnosti zmluvy medzi Košicami a EEI, verdikt nie je konečný

Ilustračné foto

Foto: TASR/AP

O neplatnosti nájomnej zmluvy o parkovaní z roku 2012 medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI rozhodol v stredu Okresný súd Košice I. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke s tým, že podľa medzitýmneho rozsudku „nájomný vzťah nie je“. Parkovacia spoločnosť vyjadrila pochybnosti o zákonnosti súdneho konania. Rozsudok ešte nie je právoplatný.

FOTO a VIDEO: Nivy v Bratislave naberajú takmer finálny vzhľad

Podľa magistrátu prvostupňový súd zamietol návrh parkovacej spoločnosti EEI na prerušenie konania a zároveň vyhovel návrhu právnych zástupcov mesta. „Okresný súd sa priklonil k právnemu názoru mesta Košice a rozhodol o neplatnosti nájomnej zmluvy vrátane dodatku č. 2. O ďalších sporných otázkach (o vyprataní dotknutých mestských pozemkov, respektíve o finančnej náhrade) bude súd rozhodovať až po nadobudnutí právoplatnosti medzitýmneho rozsudku,“ uvádza mesto s tým, že rozhodnutie by mu malo byť doručené do 30 dní. Následne sa účastníci konania môžu odvolať.

„Nielen my, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, viacero právnych autorít na Slovensku, ale aj súd sa stotožnil s tým, že nájomná zmluva s EEI je neplatná. To dokazuje správnosť nášho rozhodnutia, keď sme začiatkom roka prebrali parkovací systém v meste a podnikli odvtedy aj viacero dôležitých krokov, aby mohol začať fungovať,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček.

Firmy prezentovali stovkám študentov SPU možnosti spolupráce

Spoločnosť EEI je z vyneseného rozsudku prekvapená. „Súd nám, z nepochopiteľných dôvodov, vyjadrenie mesta Košice z augusta 2019 doručil až minulý týždeň v piatok. Našou odpoveďou k tomuto vyjadreniu, ktoré sme doručili na pojednávaní, sa sudca už fakticky nezaoberal. Uvedený postup vzbudzuje pochybnosti o zákonnosti súdneho konania,“ uvádza vo svojom stanovisku s tým, že medzitýmny rozsudok sudca na pojednávaní nijako neodôvodnil.

Podľa vlastných slov, aby sa firma mohla kvalifikovane vyjadriť k argumentom, o ktoré sa súd opiera, počká si na písomné vyhotovenie rozsudku.

„Napriek tomu sa domnievame, že existujú viaceré hmotnoprávne dôvody a procesné pochybenia odôvodňujúce podanie odvolania. V každom prípade ide len o prvostupňové rozhodnutie, ktoré nenadobudne právoplatnosť, lebo bude podrobené preskúmaniu krajským súdom. Naďalej sme presvedčení, že nájomná zmluva je platná,“ dodala EEI.

Obyvatelia Spišskej Novej Vsi sa dočkali novej železničnej stanice

Mesto a súkromná spoločnosť sa sporia o prevádzkovanie parkovacích miest. Košice prijali všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého sa od 1. januára stali výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. EEI, naopak, argumentovalo nájomnou zmluvou s mestom z roku 2012, podľa ktorej mala byť ich prevádzkovateľom do roku 2022. Obe strany sa obrátili na súd.

Môže vás zaujímať

V Trnave pribudne ďalší cyklochodník s dĺžkou viac ako pol kilometra