Jednou vetou

Súd rozhodol v spore bývalej riaditeľky škôlky s mestom

Ilustračné foto

Foto: TASR/AP

Okresný súd v Humennom na stredajšom pojednávaní rozhodoval o určení neplatnosti výpovede a tzv. diskriminačnej žalobe.

Obe žaloby na mesto podala bývalá riaditeľka a učiteľka Materskej školy na Štefánikovej ulici v Humennom. Podľa súdu je výpoveď daná žalobkyni mestom písomne v januári 2015 neplatná.

Žalobe o určenie porušenia zásady rovnakého zaobchádzania a zákaz diskriminácie vo vzťahu k žalobkyni vyhovel iba v časti týkajúcej sa určenia obedňajšej prestávky počas výpovednej lehoty a v časti nevyplatenia primeranej odmeny za rok 2013. V ďalších ju zamietol. Rozsudok nie je právoplatný.

BVS: Spoločnosti hrozí pokuta tri milióny eur, upozorňuje M. Dragun

So žalobou o určenie neplatnosti výpovede sa bývalá riaditeľka obrátila na Okresný súd v Humennom. Ten v roku 2016 vydal medzitýmny rozsudok, ktorým žalobe vyhovel. Odvolací Krajský súd v Prešove ho však zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Následne, so súhlasom strán sporu, obe veci spojili na spoločné konanie. V rámci dokazovania vypočul súd viacerých svedkov, jeho súčasťou bola aj obhliadka miesta výkonu práce.

Čo sa týka časti o neplatnosti výpovede, prvostupňový súd si osvojil dôvody určené v medzitýmnom rozsudku, a teda, že predmetná výpoveď nemá formálne náležitosti v zmysle Zákonníka práce.

„Absentuje v nej údaj o tom, že u žalovaného došlo k reorganizačnej zmene, kedy k nej došlo a vôbec, o akú organizačnú zmenu sa jedná a aké písomné rozhodnutie bolo na jej základe zo strany žalovaného prijaté. Podľa názoru súdu bolo tieto skutočnosti potrebné vo výpovedi vymedziť,“ vysvetlil sudca. Zdôraznil, že výpoveď je síce neplatná, ale nemá diskriminačný chrakter.

Polícia zadržala v katastri Lekároviec dvoch Turkov, boli vyhostení

Pri tzv. diskriminačnej žalobe dal súd za pravdu bývalej riaditeľke iba v dvoch častiach, a to, že mesto jej odsúhlasilo za rok 2013 neprimeranú odmenu vzhľadom na jej pracovné zaradenie, ako aj v porovnaní s výškou odmeny u ostatných zamestnancov.

„Žalovaný to ničím neodôvodnil. Toto jeho konanie súd považuje za priamu diskrimináciu žalobkyne,“ zdôvodnil sudca. Rovnako aj to, že mala obedňajšiu prestávku počas plynutia výpovednej doby určenú od 12.00 do 12.30 h.

„Žalobkyňa síce obedovala v tých istých priestoroch ako predtým než dostala výpoveď, avšak v čase, keď už v tejto miestnosti nestretla nikoho,“ priblížil s tým, že po príchode do nej si našla jedlo na stole, a to aj z dôvodu, že kuchári tam už v tom čase neboli.

Žalobu o ospravedlnenie sa zo strany mesta a zaplatenie nemajetkovej ujmy vo výške 5000 eur súd zamietol, tú o zaplatenie nároku na náhradu mzdy vo výške približne 27.500 eur s príslušenstvom vylúčil na samostatné konanie, v ktorom súd rozhodne aj o trovách celého konania. V tomto prípade môže medzi stranami dôjsť k dohode.

Vianočné balíčky odovzdali 150 deťom z rodín v núdzi v Poprade

Bývalá riaditeľka stále trvá na tom, že k diskriminácii dochádzalo tak, ako to tvrdila v žalobe. „Pochopí to iba ten, kto to prežil. To poníženie, to odsúvanie nabok a ja som zjavne cítila, že ma tam nechce niekto iný, kto, bohužiaľ, už si rozsudok nevypočul a kto ani nebude niesť žiadnu zodpovednosť. Ale s konečným rozsudkom som spokojná,“ uviedla pre médiá s tým, že to ale nie je dostatočné zadosťučinenie. Spomínaná dohoda je podľa nej možná. K podaniu odvolania sa zatiaľ nevyjadrili.

Právny zástupca mesta vyjadril s rozsudkom čiastočnú spokojnosť. „Vo vzťahu k výrokom, kde súd vyhovel žalobe, po porade s klientom zvážime ďalší procesný postup,“ uviedol novinárom.

Čo sa týka neprimeranej odmeny a obedňajšej prestávky, podľa neho z vykonaného dokazovania takéto skutkové zistenia nevyplývajú. Pri neplatnosti výpovede z odborného hľadiska nesúhlasí s právnym posúdením, klientovi bude odporúčať odvolanie.

K dohode môže podľa jeho slov dôjsť vždy. „Samozrejme to bude závisieť od postoja môjho klienta a žalobkyne,“ uzavrel.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru