Trenčianska župa investuje milióny eur do nemocnice, škôl aj ciest

Považská Bystrica

koláž: Hlavne.sk

Zariadenia, ktoré zabezpečujú občiansku vybavenosť v okrese Považská Bystrica sa dočkajú finančnej injekcie. Trenčiansky samosprávny kraj na ne vyčlenil 2,5 milióna eur. Väčšina pôjde do NsP Považská Bystrica, ale aj na zlepšenie stavu školských budov či ciest.

Po geriatrii aj JIS-ka a ARO

Napriek tomu, že považskobystrická nemocnica už má za uplynulé roky na svojom konte niekoľko kľúčovým zmien, čakajú ju aj ďalšie. Nemocnici, ktorá disponuje zrekonštruovaným urgentným príjmom, modernou operačnou sálou ORL oddelenia, novými operačnými prístrojmi, geriatrickým oddelením i modernými výťahmi, pribudnú ďalšie lôžkové kapacity. „Pevne verím, že tento rok zrekonštruujeme jednotku intenzívnej starostlivosti interného oddelenia, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny spolu s prístrojovým vybavením a plánujeme zrekonštruovať aj pôrodnú sálu. Z minulého roka presúvame rekonštrukciu a modernizáciu nemocničnej kuchyne a jedálne, ktorá by sa mala stať realitou už v lete tohto roku,“ informoval o jednej z priorít župy – zdravotníctve – predseda TSK Jaroslav Baška s tým, že tohtoročné investície do NsP Považská Bystrica presiahnu sumu 1,45 mil. €.

Podobne ako zvyšných dvoch župných nemocníc, tak aj tej považskobystrickej sa dotkne rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry a nemocničného informačného systému. TSK v tomto roku zároveň plánuje vypracovať projektovú dokumentáciu na obnovu elektroinštalácie, ako aj nemocničných operačných sál.

 Do školstva a kultúry viac ako 470-tisíc eur

Do roku 2019 by budova Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici mala vstúpiť energeticky efektívnejšia. TSK do úprav klasických učební priemyslovky investuje z vlastných zdrojov bezmála 295-tisíc eur s cieľom nielen znížiť náklady školy súvisiace s vykurovaním, ale aj zvýšiť efektívnosť tepelného hospodárstva.

Na strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici, ktorá je jednou z dvoch v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, TSK tento rok plánuje rekonštrukciu sociálnych zariadení, na budove Obchodnej akadémie zasa čiastočnú rekonštrukciu elektroinštalácie, opravu teplovodného potrubia i ústredného kúrenia. Investíciami do školských budov sleduje TSK postupné znižovanie modernizačného dlhu v oblasti školstva a skvalitnenie podmienok na výučbu i vzdelávanie, spresnil župan Jaroslav Baška s tým, že investície neobídu ani považskobystrické gymnázium. Jeho vzhľad zlepšia plastové okná, ktoré na budove župa v rámci poslednej etapy výmeny okien obnoví za viac ako 78 tis. €, zároveň sa vypracuje aj projektová dokumentácia na rekonštrukciu gymnaziálnych balkónov. „Okná vymeníme aj na budove Strednej odbornej školy strojníckej,“ doplnila vedúca Odboru školstva Úradu TSK Daniela Hilčíková.

Okrem vlastných zdrojov chce Trenčianska župa na zlepšenie stavu školských budov a výchovno-vzdelávacích priestorov využiť aj financie z Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci neho žiadala o nenávratný finančný príspevok na inováciu a modernizáciu odborného vzdelávania v SPŠ, pripravuje aj projekt pre skvalitnenie odborného vzdelávania na Strednej odbornej škole strojníckej a na Strednej odbornej škole. V roku 2018 budeme realizovať projekt v Strednej priemyselnej škole. Celkovo
na jeho realizáciu vynaložíme viac ako 480 tis. €, z toho už schválený nenávratný finančný príspevok je vo výške takmer 440 tis. €. Modernizácia sa v tomto prípade dotkne v prevažnej miere vybavenia pre odborné vzdelávanie,“
priblížila vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.

Centrá sociálnych služieb dostanú peniaze na debarierizáciu

Kruh investícií do organizácií v pôsobnosti župy v Považskobystrickom okrese uzatvárajú dve zariadenia Centrum sociálnych služieb – Bystričan, v priestoroch ktorého TSK v priebehu tohto roka plánuje v rámci debarierizačných opatrení zrekonštruovať osobný výťah za približne 35 tis. €, a  Centrum sociálnych služieb – NÁDEJ v Dolnom Lieskove, kde sa uskutoční prístavba výťahu a spojovacej chodby za približne 100 tis. €. V zariadeniach  tak dôjde k ďalšiemu skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb s prihliadnutím na potreby osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Dobré správy aj pre motoristov

V Považskobystrickom okrese je tento rok na pláne oprava až 4,35 km cestných komunikácií II. a III. triedy za bezmála pol milióna eur. K najdlhším úsekom, ktoré rekonštrukciu podstúpia, patrí napr. 2,5 km úsek cesty medzi Horným a Dolným Moštencom či 650 m úsek v obci Kostolec. Dobrou správou pre motoristickú verejnosť je určite aj dlho očakávaná rekonštrukcia Orlovského mosta. Tá bude súčasťou opravy cesty na úseku Považská Bystrica – Domaniža, na ktorej financovanie získal TSK prostriedky z fondov Európskej únie v celkovej hodnote viac ako 5,3 mil. €. K realizácii 1. etapy rekonštrukcie chce TSK pristúpiť v priebehu tohto roku.

zdroj: tsk.sk

Môže vás zaujímať

Krajskí poslanci rozdelili na projekty viac ako 2,5 milióna eur