Jednou vetou

Bánovská samospráva vyčlenila na rekreačné poukazy vyše 37.000 eur

Ilustračná foto

foto: pixabay.com

Čiastočné preplatenie rekreácie asi polovice zamestnancov mestského úradu a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a ich rodinných príslušníkov by malo bánovskú samosprávu vyjsť na viac ako 37.000 eur. Čiastku vyčlenila v šiestej úprave rozpočtu na tento rok. Zmenu schválili tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu (24.4.).

Celkovú sumu 37.540 eur na rekreačné poukazy prepočítala radnica s predpokladom využitia príspevku polovicou všetkých zamestnancov pri maximálnej výške 275 eur na jedného pracovníka. „V prípade využitia príspevkov väčším počtom zamestnancov bude potrebná ďalšia rozpočtová úprava,“ upozornila radnica v materiáli k zmene rozpočtu. Finančné prostriedky na rekreačné poukazy chce samospráva zabezpečiť z vyššieho príjmu podielovej dane.

Vyšší výnos z dane z príjmov fyzických osôb vo výške 10.426,50 eura použije radnica na vyplatenie jednej z obyvateliek mesta, ktorej súd priznal náhradu škody z ublíženia na zdraví po tom, čo ešte vo februári 2017 utrpela po páde na neodhrnutom parkovisku úraz. Sumu 15.000 eur z vyššieho príjmu podielovej dane dá zase samospráva na zabezpečenie verejného obstarávania na projekty a 25.000 eur na zabezpečenie jarného upratovania, keďže vyčerpala prostriedky na tento účel počas zimnej údržby.

Takmer dve tretiny firiem očakávajú negatívny vplyv brexitu na ekonomiku

Z rezervného fondu presunula samospráva 20.000 eur na vypracovanie projektových dokumentácií pre vybudovanie denného stacionára pre seniorov, rekonštrukciu budovy mestského úradu a prestupného bývania, na ktoré chce zabezpečiť mimorozpočtové zdroje.

Na opravu strechy na Základnej škole (ZŠ) Duklianska, ktorá je po nápore silného vetra v havarijnom stave, vyčlenila radnica 10.000 eur. Financie na tento účel presunula z položky určenej na opravu ZŠ.  Ďalších 25.000 eur z rozpočtu presunula radnica pre Miestnu akčnú skupinu Bebrava v rámci návratnej finančnej výpomoci, ktorú skupina použije na zabezpečenie chodu svojej kancelárie.

Po šiestej úprave je rozpočet mesta vyrovnaný. Na strane celkových príjmov, ako i celkových výdavkov je zhodne 16.725.385,19 eura.

Môže vás zaujímať

Najväčšie jarné veľtrhy na výstavisku presunuli na neurčito