Jednou vetou

Nájomné v bytovom dome na Ciglianskej ceste v Prievidzi zvýšia

Ilustračné foto

Pixabay.com

Za užívanie bytov v jednom z domov na Ciglianskej ceste v Prievidzi zaplatia nájomníci od 1. apríla viac. Zmenu výšky regulovaného nájomného v dome vo vlastníctve mesta, kde žijú najmä sociálne slabší obyvatelia, odobrili tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.

„Dôvodom bolo pravidelné vyhodnocovanie príjmovej a nákladovej časti. Na každý bytový dom si vedieme tieto informácie v rámci nákladových stredísk. Aj keď sme priemerovali príjmy a náklady za tri roky, lebo nie každý rok vznikajú v rovnakej výške, zistili sme, že náklady prevyšujú príjmy zhruba o sumu 3300 eur ročne,“ načrtol konateľ Správy majetku mesta Prievidza (SMMP) Ján Martiček.

SMMP sa podľa neho opierala i o prepočty, či navrhované zvýšenie dosahuje, alebo nedosahuje zákonom limitovanú výšku nájomného. „V tomto prípade rozdiel medzi súčasnou výškou nájmu a zákonným limitom predstavoval rádovo približne 11 eur. Preto sme pristúpili k tomu, že sme navrhli zvýšenie nájomného o 5,58 eura na jeden byt a jeden mesiac. Tým by sme dosiahli náš záujem získať vyrovnané hospodárenie na tento bytový dom,“ ozrejmil.

V Liptove vybrali minulý rok daň z ubytovania v takejto hodnote

Dom na Ciglianskej ceste má 52 bytových jednotiek, výška nájomného sa tam po tomto opatrení bude pohybovať v závislosti od výmeru bytu v rozpätí od 31,50 eura do 34,50 eura za mesiac. „Pri návrhu výšky nájomného sme prihliadali práve aj na platobnú schopnosť tejto sociálne najslabšej vrstvy nájomníkov. Zohľadňovali sme posledný vývoj výšky životného minima, aby to pre nich bolo znesiteľné. Neradi pristupujeme k tomuto kroku, ale sme povinní zohľadňovať ako jednu, tak aj druhú stránku veci. Aj naše hospodárenie, aj možnosti našich nájomníkov,“ dodal konateľ SMMP.

Môže vás zaujímať

Najväčšie jarné veľtrhy na výstavisku presunuli na neurčito