Jednou vetou

Regionálna hygienička v Trenčíne vyzvala na reguláciu myší a potkanov

Ilustračné foto

TASR

Trenčianska samospráva, právnické a fyzické osoby, ale aj obyvatelia mesta musia počas mája zabezpečiť reguláciu živočíšnych škodcov (myší, potkanov) formou deratizácie. Vyplýva to z výzvy hlavnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmily Bučkovej.

Mesto Trenčín musí vykonať deratizáciu vo všetkých objektoch vo svojej správe a na verejných priestranstvách. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinní vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, v školských, zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, potravinárskych prevádzkach, reštauračných zariadeniach, skladoch potravín, kanalizačných rozvodoch, suterénnych a pivničných priestoroch, areáloch živočíšnej výroby a na skládkach komunálneho odpadu.

Fyzické osoby – občania musia deratizáciu urobiť v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat a v rodinných a bytových domoch. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby môžu vykonať deratizáciu výlučne prostredníctvom profesionálnych deratizátorov, občania môžu deratizovať aj svojpomocne biocídnymi prípravkami dostupnými v obchodnej sieti. Deratizáciu treba urobiť od 1. do 31. mája.

Môže vás zaujímať

V Priepasnom položili vence k pamätníku Štefánika